Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg

Økt strømstøtte til bønder ut året.

16. september 2022

For å sikre norsk matproduksjon, styrkes strømstøtten for landbruket. Dagens øvre grense på 20.000 kWt per måned økes til 60.000 kWt. Ordningen gjelder ut året – fra og med oktober og ut desember. Bøndene får en månedlig utbetaling. For veksthusnæringen videreføres den eksisterende ordningen uten maks-tak.

Utvidelsen av strømsikringsordningen innebærer at primærprodusenter i jordbruket får en kompensa­sjon som dekker 80 prosent av utgiftene inntil et forbruk på 60 000 kWt per måned per foretak. Utvidelsen gjelder for oktober, november og desember.

– Det er avgjørende for oss å sikre norsk matproduksjon. Det gjør vi med de grepene regjeringen nå foreslår, og som kommer i tillegg til de løsningene vi allerede har iverksatt for næringen. Primærprodusentene får med de siste forbedringene dekket en langt større andel av sine utgifter. Bedrifter som ikke omfattes av denne ordningen, vil kunne falle inn under de generelle ordningene for næringslivet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Målrettet ordning

Statsråden understreker at de løsningene som nå er foreslått, og som blir forelagt Stortinget, er målrettet, særlig mot grøntsektoren, som har høyt strømforbruk til blant annet kjøling og lagring.

– En god del matprodusenter sliter med anstrengt økonomi, og overgangen fra kvartalsvise til månedlige utbetalinger, vil klart bedre deres likviditet og betalingsevne, sier Borch.

Regjeringen la i dag fram en helhetlig pakke for næringslivet med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode. Den utgjør i sum tre milliarder kroner, og skal bidra til å trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen.

Regjeringens strømpakke for næringslivet antas å hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår.

Gimming: -Svært viktig for norsk matforsyning

– Det at regjeringa tar grep og øker strømstøtten, er svært viktig for norsk matforsyning, og sikrer norske grønnsaker til forbruker gjennom vinteren, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

– Jeg er fornøyd med at ordningen til jordbruket blir styrka ved at taket for strømstøtte heves fra 20.000 til 60.00 kWh. Mange bønder vurderer det som ulønnsomt å høste avlingene. Dette er et helt nødvendig grep som vil avhjelpe situasjonen, gi forutsigbarhet og er viktig i et matsikkerhets- og bærekraftperspektiv, sier Bjørn Gimming.

– Dette vil avhjelpe situasjonen for de husdyrprodusentene som har et forbruk på over 20 000 kwh, og som utover vinteren vil oppleve at strømforbruket overstiger dette taket, sier Gimming.

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet