Flagg med FK logo
Foto: Felleskjøpet Agri

Kraftfôrproduksjon på Bergneset til 2025

9. juni 2020

Felleskjøpet Agri har i lengre tid vært i dialog med Cargill om videre leie av råvaresiloer tilknyttet kraftfôrfabrikken på Bergneset i Balsfjord. Med en ny avtale på plass vil produksjonen ved fabrikken, som produserer kraftfôr til store deler av Nord-Norge, være sikret til 2025.

Kraftfôrmarkedet i Norge er i endring. Nedgang i melkeproduksjon som følge av bortfall av Jarlsberg-produksjon i Norge, mer osteimport og generell nedgang i melkekonsum gjør at forbruket av kraftfôr går ned. Felleskjøpet må tilpasse sin anleggsstruktur til markedet og har tidligere i år vedtatt å redusere antall produksjonsanlegg til etterspørselen. På Bergneset har utfordringene i tillegg vært knyttet til tilgjengelige råvaresiloer som Felleskjøpet Agri ikke eier selv.

– Felleskjøpet må til enhver tid balansere sin egen produksjon opp mot markedets behov. Samtidig er vi bondens eget selskap og har en klar interesse av å opprettholde aktivitet i hele Norge. Dette er viktig for landbruket og ikke minst kundene våre i Nord-Norge. Derfor har vi jobbet godt sammen med Cargill for å få på plass en ny leieavtale for råvaresiloene som gjør at vi kan sikre videre drift på anlegget til 2025. Vi er svært glade for at dette nå ser ut til å løse seg, sier Halfdan Blytt, som er direktør for produksjon og vareforsyning i Felleskjøpet Agri.

Uten en ny leieavtale krever videre drift store investeringer som ikke forsvarer seg i dagens kraftfôrmarked.

 Satser i nord

Felleskjøpet jobber for å gjøre landbruket i Norge så konkurransedyktig som mulig, både nå og i fremtiden. Det handler om effektiv og lønnsom drift, og investeringer i kjernevirksomheten. Felleskjøpet har en omfattende virksomhet også i Nord-Norge og har satset nytt flere steder de siste årene.

– Vi er sterkt representert i Nord-Norge med rundt 20 lokasjoner totalt. Det er investert opp mot 100 millioner kroner de siste 7 til 8 årene for å ruste opp butikker, bedre verkstedene og sikre gode lagre som kan levere innsatsvarer til bonden i nord, sier Blytt.

Landbruket i Nord-Norge har alltid sluttet godt opp om Felleskjøpet, noe som er viktig for å ha en høy grad av tilstedeværelse og service i landsdelen.

Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.