Foto: Nortura
Foto: Nortura

Se økningen i engrosprisene på kjøtt og egg.

1. februar 2022

Etter at Omsetningsrådet i et ekstraordinært møte ga tillatelse til at Nortura kan øke Planlagt gjennomsnittlig engrospris, har styret i Nortura fastsatt følgende priser for inneværende halvår.

 

Konsernstyret i Nortura har vedtatt en økning av engrosprisene gjeldene fra mandag 28. februar. Den ekstraordinære økningen og ny planlagt gjennomsnittlig engrospris er som følger:

 

 

Ekstra økning

 

Ny PGE

Egg:

1,00 

 

22,20 kr/kg

Gris

2,00

 

38,50 kr/kg

Storfe:

2,00

 

70,80 kr/kg

Lam

1,50

 

73,50 kr/kg

 

 

Med bakgrunn i ny planlagt gjennomsnittlig engrospris justeres prisløypene slik:

 

Storfe:

Mandag 28. februar: Engrospris opp 0,80 kr/kg.

I den opprinnelige prisløypa var det en nedgang på 1,20 kr/kg. De øvrige varslede prisendringene gjennomføres som planlagt.    

 

Gris:

Mandag 28. februar: Engrospris opp 2,00 kr/kg.

I den opprinnelige prisløypa var det ingen prisendring.

 

Lam:

Mandag 28. februar: Engrospris opp 3,30 kr/kg.

I den opprinnelige prisløypa var det en økning på 1,80 kr/kg. Prisendringen 30. mai gjennomføres som planlagt.

 

Egg:

Mandag 28. februar: Engrospris opp 1,00 kr/kg. I den opprinnelige prisløypa var det ingen prisendring

Kilde: Nortura