Den beste NRF_oksen i oktober
12027 Storflor Oppdretter: Karoline og Odd Magne Storflor, 7520 Hegra

Se de beste NRF-oksene i oktober.

18. oktober 2019

I begynnelsen av oktober ble 23 NRF-okser valgt ut som toppokser fram til desember. Den aller beste oksen i denne pulja med en avlsverdi på 44 er 12027 Storflor, som er oppdrettet av Karoline og Odd Magne Storflor i Hegra.

De 23 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra syv ulike fylker. Trøndelag er sterkest representert med åtte okser, Oppland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med tre okser hver, Møre og Romsdal med to okser og Buskerud med en okse

Av disse er 13 nye og 10 med videre fra forrige periode. Nesten halvparten av oksene er kollete (11 stk) og to av disse er homozygot kollet (gir kun kollete avkom). Oksene har en gjennomsnittlig avlsverdi på 33, og er generelt sterke på melk, fruktbarhet, jurhelse og jureksteriør. Lekkasje er den egenskapen som gruppa i gjennomsnitt er svakest på, men også for denne egenskapen finnes det gode okser.

November til februar er høysesong for inseminering, og det er derfor viktig at det både er mange okser å velge blant, og at det finnes gode representanter for alle egenskaper. Slik er det med dette utvalget.

Mange ulike fedre og morfedre

Det er 18 ulike fedre og 17 morfedre representert i utvalget. Oksene 11471 Vik og 11809 Sodstad har flest sønner i utvalget (tre hver). Dette er begge okser som ble brukt som eliteokser i 2017.

Det nye utvalget blir tilgjengelig i alle dunker innen en 5-ukersperiode fra 14. oktober. Neste utskiftning av eliteokser vil skje allerede i desember. Årsaken til dette er at det er ønskelig å bruke minimum 50 ulike eliteokser per år, og flest mulig okser tilgjengelige i toppsesongen.

Her er en liste over toppoksene. 

Kilde: Geno.no