Ronald Slemmen
Ronald Slemmen. Foto: Privat

Ronald Slemmen innstilt som ny leder i Sau og Geit

9. februar 2021

Valgnemnda i Norsk Sau og Geit har enstemmig innstilt Ronald Slemmen fra Møre og Romsdal som ny styreleder. Nåværende leder Kjell Erik Berntsen ønsket å fortsette i vervet, sier han til Nationen.

-Valnemnda har innhenta innspel frå heile organisasjonen.  Det er lagt vekt på fornying samtidig som kontinuiteten i styret er ivaretatt. Valnemnda har,  etter ei samla vurdering, framlagt ei samrøystes innstilling, skriver leder i valgnemnda Torhild F. Sisjord i kort kommentar til Landbruk24.

Økonomien viktigst

Landbruk24 har fått denne kommentaren fra Ronald Slemmen

-For det første vil jeg si takk for tilliten fra valgnemnda, dette er en stor og krevende jobb. NSG er en stor organisasjon med ca 11000 medlemmer, og det er disse medlemmene vi skal jobbe for.
Vi må ta vare på alle fra små til store fra nord til sør. Det er nok økonomien vi sliter mest med pr. dags dato, vi må opp på et nivå som gjør at det blir levelig, vi vil at de som kommer etter oss også skal kunne drive med sauehold. Vi har da det reineste og beste produktet som er og få tak i. Spis sau og lam folkens!

Så må vi ikke glemme geita heller, vi må beholde dei vi har. Tror ikke geitemiljøet kan bli noe mindre en det er no.

Her er innstillinga til nytt styre:

Leder:  Ronald Slemmen, Møre og Romsdal   Ny

Nestleder: Marthe Lang-Ree, Oppland   Ny som nestleder

Styremedlemmer:

Ketil Trongmo, Nordland    Ny

Sigurd Vikesland, Sogn og Fjordane  Gjenvalg

Else Horge Asplin, Buskerud   Gjenvalg

Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Nordland   Ikke på valg.

Torill Undheim, Rogaland     Ikke på valg


Varamedlemmer til styret

  1. Nils Inge Hitland, Hordaland  Ny
  2. Jo Risløv, Sogn og Fjordane Ny
  3. Håvard Helgeland, Rogaland  Ny