Kalver
Illustrasjonsfoto. Foto: Mattilsynet

Ringorm i flere storfebesetninger i Rogaland

1. november 2019

Mattilsynet har påvist B-sjukdommen ringorm i flere storfebesetninger i Sør-Rogaland. Siden august er det påvist kliniske symptomer på ringorm (Trichophyton verrucosum) i seks storfebesetninger. Tre av disse er bekreftet av Veterinærinstituttet og for de tre siste venter man på prøvesvar.

Besetningene holder til i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå kommuner. Det er ingen tydelig smittekontakt mellom disse tilfellene.

Mattilsynet har identifisert og båndlagt 43 kontaktbesetninger. Disse blir fulgt opp med inspeksjon og prøvetaking av dyr med symptomer.

Slakteriene blir kontaktet av Mattilsynet hvis dyr fra restriksjonsbelagte besetninger skal inn til slakt.

Gammel smitte kan reaktiveres

Ringorm er en soppsykdom som kan gi hudforandringer i form av hårløse flekker, eventuelt kløe og betennelser i huden. Mennesker kan også smittes av sykdommen.

Ringorm var en vanlig sykdom hos storfe i Norge fram til begynnelsen av 2000-tallet, men forekomsten ble betydelig redusert etter utstrakt vaksinering mot sykdommen.

Veterinærer og dyreeiere må være oppmerksomme på at gammel smitte kan reaktiveres i storfehold som tidligere har hatt ringorm og som ikke lenger vaksinerer.

Vær observant og meld fra til Mattilsynet

Mattilsynet ber alle som har kontakt med storfe, både melkekyr og kjøttfe, om å være observante på hudforandringer som kan likne ringorm, og varsle Mattilsynet raskt om de har mistanke om smitte.

Les mer om ringorm hos Nortura her

Kilde: Mattilsynet