Illustrasjonsforo: F. Meyer
Illustrasjonsforo: F. Meyer

Rekordhøy tømmerhogst i 2021

31. januar 2022

Det ble solgt 11,5 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021. Det er 11,7 prosent mer enn året før.

Dermed når tømmerhogsten nok en gang et rekordnivå etter en dupp i 2020, skriver Statistisk sentralbyrå.

I tillegg var prisen på tømmer høyere i 2021 enn året før. I gjennomsnitt var prisen på 440 kroner per kubikkmeter industrivirke. Det er en oppgang på 17,3 prosent. De høye prisene skyldes høy etterspørsel både i Norge og internasjonalt.

Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 5,0 milliarder kroner i 2021. Dette er en oppgang på 31 prosent fra året før. Det var prisen på sagtømmer som økte. Fra 2020 til 2021 økte sagtømmerprisen for furu og gran med henholdsvis 23 og 24 prosent. For sagtømmer av gran fikk skogeierne utbetalt 568 kroner per kubikkmeter, en økning på 113 kroner sammenliknet med 2020. For sagtømmer av furu var gjennomsnittsprisen i 2021 på 557 kroner, 101 kroner mer enn i 2020. Prisen for massevirke gikk derimot ned for furu og gran med henholdsvis 8 og 10 prosent.

I Nord-Amerika har det vært økt byggeaktivitet samtidig med at tilgangen på tømmer fra Canada har blitt mindre, noe som har presset opp prisene. Også i Norge har det vært økt byggeaktivitet. Det er imidlertid fortsatt et stykke igjen til 2007, der tømmerprisen lå på 513 kroner per kubikkmeter i 2021-kroneverdi, og går man tibake til 1997 var gjennomsnittlig tømmerpris 571 kroner når man tar hensyn til inflasjon.

Norge eksporterte 3,9 millioner kubikkmeter tre i 2021 og importerte 349.339 kubikkmeter.

(©NTB)