Pløyd jord
Illustrasjonsfoto

Regnet ødelegger for jordbruket på Toten og Hadeland.

22. juni 2019

Det langvarige regnværet fører til store problemer for jordbruket i Innlandet, spesielt er Toten og Hadeland hardt rammet. Landbruk24 har fått en rapport fra Petter Fredriksen og Harald Solberg i NLR Innlandet.

Har dere oversikt over hvor store areal som ikke er sådd?

-Mens det på Hedmarken er så godt som ferdigsådd i skrivende stund, kan det fortsatt være igjen 5-10% av arealet på Toten og Hadeland. Regnværet har truffet oss godt og med 200-300 mm regn i mai og juni har vi ikke hatt nok timer til opptørking til å få tilfredsstillende forhold til jordarbeiding og såing. Noen har også brukt sentrifugalspreder til å så kornet med og så langt ser det ut til å være en god løsning. 

En rask beregning viser at det i fjor var ca 135 000 dekar korn på Toten og Hadeland, det betyr at det kan være rundt 10 000 dekar som enda ikke er sådd)

Det ble meldt om et kraftig regnskyll på Toten tidligere denne uka, hvor store skader gjorde det?

Regnskyllet som kom på Eina rammet hardt nysådde arealer på begge sider av fjorden og det samme gjelder for arealer i hellende terreng i Vestre Toten. Men dette må nevnes at det har skjedd i flere omganger over flere regnskyll. Blant annet ble mye skadet i regnet som kom 10/11 juni.

Etter dette har det vært korte og små perioder med oppholdsvær som har gjort det krevende å gjøre tiltak på de rammede områdene.