Møte om svinenæringa
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen vurderer å innføre kameraovervåkning på slakterier

26. juni 2019

Regjeringen vil vurdere å innføre kameraovervåking på slakterier. Det er klart etter landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) sitt møte med representanter for svinenæringen.

-Forskriftsfeste dyrevelferdsprogrammet for alle svineprodusenter

-Kompetansekrav

-Vurdere og gjennomføre videoovervåking av slakteriene for å sikre god dyrevelferd

-Næringen får en frist til 1. september til å lande ytterligere tiltak.

Det er tiltakene Bollestad lanserte på møtet

– Overvåkingen vil være til internt bruk for Mattilsynet, slik at de kan gå inn og se på tilfeller eller ta kontroller for å klare å avdekke kritikkverdige forhold. Dette vil gjøre de ulike prosedyrene bedre, og kvaliteten for å sikre dyrehelsen og dyrevelferden vil også bli bedre, sier Bollestad til NTB.

Les hele pressemeldingen fra departementet her

Dyrevelferdsprogram

– Det er bra at statsråden er positiv til vårt forslag om å lovfeste dyrevelferdsprogrammet, slik at alle produsentene må være med. I tillegg strammer vi til kravene i programmet ytterligere, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Innstramminga innebærer obligatorisk kompetansekrav til bonden og bedre varslingsrutiner fra slakteriene til Mattilsynet. I tillegg skal slakteriene kunne avslutte samarbeidet med bønder med dårlig dyrevelferd. Da skal det heller ikke være mulig for disse bøndene å levere til andre slakterier. Ved å systematisere dataene som samles inn gjennom dyrevelfredsprogrammet skaffer næringa seg også bedre oversikt over dyrevelferden i næringa og har bedre muligheter til å fange opp bønder som ikke følger regelverket.

Les mer om dyrevelferdsprogrammet her

Holdningsarbeid

I samarbeid med Norsvin går Norges Bondelag nå sammen om å organisere besøksringer for bønder i svinenæringa.

– Dårlige holdninger gir dårlig atferd, og de holdningene som ble vist i filmen må vi til livs. Vi tror at holdninger påvirkes best fra bonde til bonde.  Vi skal besøke hverandre, diskutere god praksis for dyrevelferd og dele erfaringer.  Målet er at alle svinebønder skal få et slikt besøk og dette blir utviklet nå, sier Lars Petter Bartnes.

Les oppsummeringen til Bondelaget her
Dette skriver KLF etter møtet

 

Kilde: (©NTB) og Pressemelding fra Norges Bondelag