Okse
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Reduserte slaktevekter for storfe fra 11. mars.

16. oktober 2023

Fra mandag 11. mars 2024 reduseres avregningsprisen for de tyngste vektgruppene på storfe. Det er et tiltak i en periode for å redusere storfekjøttproduksjonen og balansere markedet. Endringene gjelder kategoriene kvige, ung okse og kastrat.

Oppdatert 20. oktober

Avregningsprisen for vektgrupper over 375 kg reduseres med kr 1,00 pr. kg. For vektgrupper over 400 kg reduseres prisen ytterligere kr 1,00 til kr 2,00 pr. kg. 

Det forventes at det er 7.000 tonn storfekjøtt innfryst på reguleringslager ved inngangen av 2024. Reduserte slaktevekter på de tyngste slaktene er et viktig bidrag for raskere oppnå markedsbalanse igjen.

I 2022 var over 30 prosent av alle slakt i Norge tyngre enn 350 kg. Lavere slaktevekt, noe økt engrossalg og reduserte tilførsler i 2024 vil bidra til redusert volum på lager og raskere balanse i storfekjøtt markedet. Det vil bedre økonomien på sikt.

Prisendringen vil ramme de som normalt har de høyeste slaktevektene. Men noe lavere slaktevekt gir også redusert slaktealder og lavere fôringskostnader. Det frigjør plass i fjøset tidligere, sparer både grovfôr og kraftfôr og gir mindre arbeid. De intensive rasene oppnår vanligvis gode slakteklasser også ved slaktevekter under 350 kg.

Det oppfordres om at alle slakterier og produsenter bidrar til å redusere slaktevektene, selv i lavere vektgrupper. Jo flere som velger å bidra, jo raskere får vi markedet tilbake i balanse.

Kilde: Nortura