Norges lover
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Redusert straff for ulovlig kastrering av gris.

17. februar 2021

En 49 år gammel mann er dømt i Borgarting lagmannsrett til 24 dagers betinget fengsel for å ha kastrert en gris på ulovlig vis.

Mannen fikk også 20.000 kroner i bot, opplyser Økokrim i en pressemelding.

49-åringen har brutt Dyrevelferdsloven og forskrift om hold av svin, ved at han kastrerte griser som var eldre enn fire uker. I tillegg har han overtrådt reglene som fastslår at kastrering av gris skal utføres av veterinær, med bedøvelse og langtidsvirkende smertelindring. En av kastreringene ble vist i NRKs Brennpunkt-dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter».

Fengselsstraffen er tre uker lavere enn dommen i Fredrikstad tingrett i september 2020. Lagmannsretten konkluderte med at utgangspunktet for straffeutmålingen var ubetinget fengsel, men etter en konkret vurdering kom de fram til at passende straff var betinget fengsel med en stor bot.

– Vi tar dommen til etterretning, men er skuffet over utfallet av lagmannsrettens konklusjon i denne saken. Vi mener handlingene er alvorlige og fortjener en strengere straff, og det var også bakgrunnen for at vi anket, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl, som er påtaleansvarlig i saken.

Dommen er ikke rettskraftig.

(©NTB)