Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Prognosene fra Budsjettnemnda er allerede sprengt.

15. april 2022

To dager etter at Budsjettnemnda for jordbruket la fram sine tall er prognosen for økning i kraftfôrpris sprengt. Både Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder melder om prisøkninger langt utover det som er forutsatt i beregningene fra Budsjettnemnda.

Da Budsjettnemnda for jordbruket la fram sin prognose for utviklingen i 2022 på onsdag la de til grunn en prisøkning på 13 prosent for kraftfôr. Kraftfôr er den største kostnadsposten i norsk jordbruk og 1 prosent endring utgjør nesten 100 millioner kroner.

Forretningsområdeleder for kraftfôr i Felleskjøpet Agri Geir Langseth, sier til Landbruk24 at de har hatt dialog med Budsjettnemnda. Det var i første halvdel av mars. -De fikk da status på det tidspunktet. Vi sa da at forventet utvikling mht pris siste kvartal var minst på dagens nivå. Etter at vi snakket med dem kom effekten av Ukraina-krigen samt at fett-/oljeprisene har steget mye.

Har du noe anslag på prisutviklingen framover?

-Det er vanskelig å spå. Men allerede i april kom det 15-20 øre i snittøkning. 20 øre er omtrent 5% økning mot samme tidspunkt i fjor. Vi er nok da oppe i nærmere 20% i snitt mot fjorårets priser. De med høyest innhold av energi og protein øker mest. Per nå tror vi at prisene ut 2022 blir liggende på dagens nivå. Dersom det ikke skjer noe spesielt på det internasjonale markedet. Resultatet av jordbruksforhandlingene kan også få effekt på kraftfôrprisene.
 
– Vi mener ikke at Budsjettnemnda har brukt feil tall. Men vi sier at etter at vi snakket med dem så har prisene steget ytterligere, avslutter Langseth
 
-Garantert feil

Landbruk24 har også hatt kontakt med Torgeir Erfjord, direktør landbruk i Felleskjøpet Rogaland Agder, med spørsmål om en prognose på 13 prosent prisvekst på kraftfôr kan være riktig? 
-Nei, det er garantert feil. Litt usikker på eksakt tall, men våre prognoser viser minst 15 prosent stigning bare fra  fra april til august, sier Erfjord.