Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Prisutsikter for kjøtt og egg for 2. halvår 2018

1. juni 2018

Nortura Totalmarked har i dag lagt fram prisutsikter for andre halvår 2018. Det understrekes at det som omtales her er endringer i engrospris. Pris til produsent påvirkes også av andre forhold som endringer i omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg m.m. Verdt å merke seg at det legges opp til et prisuttak på 1,20 kr. under målpris for gris i avtaleåret 2018/19.

Storfe
3. september ned kr 1,10 pr. kg
1. oktober ned kr 1,60 pr. kg
3. desember opp kr 1,00 pr kg.
Konsernstyret i Nortura har fastsatt en planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018 på kr 60,30. Dette er en reduksjon på kr 0,20 fra 1. halvår 2018, men 30 øre høyere enn 2. halvår 2017. Det legges opp til å ta ut hele prisøkningen.

Gris

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2018 til og med 30. juni 2019 er kr 32,43. Det er en videreføring fra siste avtaleår. Med bakgrunn i markedsutsiktene for gris ble engrosprisen redusert med kr 0,50 fra 2. april 2018. Dette innebærer at prisuttaket inneværende avtaleår blir vel 80 øre under målpris. På grunn av markedssutsiktene legges det for avtaleåret 2018/2019 opp til et prisuttak om lag kr 1,20 under målpris på gris.
Planlagte engrosprisendringer per kg for avtaleåret 2018/2019

1. oktober opp kr 0,40 pr. kg
15. oktober opp kr. 0,40 pr. kg
10.desember ned kr. 0,40 pr. kg
17. desember ned kr. 0,40 pr. kg
I desember legges det opp til nedtrapping på pris og vekter for å trekke fram gris til slakting før jul.

Lam
For 2. halvår 2018 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på lam kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2018 og også uendret fra 2. halvår 2017.

Planlagte engrosprisendringer per kg 2. halvår 2018:

2. juli opp kr 0,50
6. august opp kr 4,90 
27. august ned kr 0,50
3. september ned kr 1,00
10. september ned kr 1,50
17. september ned kr 1,00  
24. september ned kr 1,80
1. oktober ned kr 1,30
8. oktober ned kr 0,50
12. november ned kr 1,00

Sau

På grunn av markedssituasjonen for sau ble det 22. mars gitt melding om reduksjon i engrosprisen fra 2. april 2018.
Planlagte engrosprisendringer per kg 2. halvår 2018:

6. august opp kr 3,00
3. september ned kr 3,00
22. oktober opp kr 2,00
29. oktober opp kr 1,00
26. november ned kr 3,00

Egg

For 2. halvår 2018 er planlagt gjennomsnittlig engrospris på egg kr 19,25 per kg. Det er en reduksjon på 10 øre fra 1. halvår 2018, men 5 øre høyere enn 2. halvår 2017.

Planlagte engrosprisendringer per kg 2. halvår 2018

2. juli: uendret for egg fra frittgående høner
ned kr 0,20 for egg fra miljøinnredning