Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Prisnedgangen på storfe- og svinekjøtt videreføres neste år.

2. oktober 2023

Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2024 innenfor volummodellen.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe senkes med kr 4,00 per kilo, til kr 74,30 per kg første halvår 2024. Dette er en videreføring av prisnivået etter den ekstraordinære prisnedgangen 21.08.2023.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris senkes med kr 0,80 per kg, til kr 44,90 per kg første halvår 2024. Dette er en videreføring av prisnivået etter den ekstraordinære prisnedgangen 21.08.2023.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam holdes uendret på kr 83,00 per kg første halvår 2024.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med kr 0,40 per kg, til kr 25,40 per kg første halvår 2024.

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, gris, lam og egg innen fristen for varsling som er 1. november. Samtidig vil vi informere om prisløype for sau.

Kommentar fra Nortura

Fortsatt sterk ubalanse og voksende lagre både på storfe og gris er årsaken til at styret mener det er nødvendig å legge seg på samme engrosprisnivå i første halvår 2024 som vi ligger på denne høsten.

Dyrtid og forbruksendringer har ført til redusert forbruk, spesielt av storfe og gris. Det gjør at styret i Nortura mener det er veldig viktig å fortsette å stimulere salget. Da er prisen en viktig faktor.

I tillegg vil det bli satt inn en rekke produksjonsregulerende tiltak som vil virke sammen med prisen, og som gjør at vi på litt lengre sikt igjen kan styre mot balanse i begge disse produksjonene. Men spesielt på storfe er det nå mange usikkerhetsfaktorer som gjør at bildet er mindre forutsigbart enn vi har vært vant til.

På småfe er det en per i dag en bra balanse, og prognosen for 2024 tilsier at det er grunn til å tro at den situasjonen vil videreføres neste år. Men med den usikkerheten som preger norske forbrukeres økonomi om dagen så er dette skjørt. En ser derfor ikke at det er rom for økning i PGE i neste halvår.

Egg har over tid vært i en meget presset markedssituasjon. Eggnæringa har derfor tatt ned produksjonen det siste året gjennom utkjøp av innsett hos enkeltprodusenter. Samtidig har manko på egg i våre naboland og prisøkninger i EU, ført til at importen av egg til industrien har stoppet opp. Sammen med en forbruksøkning her i landet, har det bidratt til at det nå åpnes for en liten prisøkning igjen i denne produksjonen, selv om de produsentene som har hatt tomme hus det siste året skal fases inn igjen.

Kilde: Nortura Totalmarked