Moden hveteåker
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Prisnedgang på internasjonale kraftfôrråvarer

28. september 2018

I august var det mye usikkerhet rundt hvor god tilgangen på korn og andre kraftfôrråvarer ville bli på verdensmarkedet i år. God flyt av vare ut til markedet har imidlertid gitt lavere priser. Det skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider. Det er god tilgang på det meste, men bygg til fôr er det fortsatt dårlig tilgang på.

Usikkerhet rundt tilgangen på verdensmarkedet har ført til høye priser på flere varer tidligere i høst. Det har siden kommet inn korn fra blant andre Russland, Ukraina og fra Svartehavsområdet og markedet har stabilisert seg noe. Prisene har gått ned for mathvete, fôrhvete, mais, rapsfrø, rapsmel og ikke minst roesnitter som har gått ned hele 12 prosent den siste måneden.

Det kommer mye billig mais fra Ukraina, og også USA har store maisavlinger i år. I USA går det trolig en del mais til biodrivstoff ettersom råoljeprisen har gått opp igjen. Mye billig mais demper etterspørselen etter fôrhvete, og holder prisen nede på fôrhvete.

Det er noen varer det fremdeles er vanskelig å få tak i, som fôrbygg, åkerbønner og mathavre. Bygg til fôr dyrkes først og fremst i nordlige strøk, hvor tørken har påvirket avlingene betydelig.

Prisen på GMO-fri soya ligger fremdeles høyt, og tollsatsen på 0 kr videreføres neste måned. Handelskrigen mellom USA og Kina har ført til en høyere soyapris i Brasil de siste månedene, sammenlignet med samme periode i fjor.

Kilde: Landbruksdirektoratet.