Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Prisløyper for kjøtt i 1. halvår 2021

30. oktober 2020

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe:

Mandag 4. januar (uke 1): Engrospris opp 0,90 kr/kg
Mandag 1. mars (uke 9): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 5. april (uke 14): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 19. april (uke 16): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 3. mai (uke 18): Engrospris opp 0,70 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 som vil være kr 1,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2020.

Prisløype lam:

Mandag 4. januar (uke 1): Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 1. februar (uke 5): Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 1. mars (uke 9): Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 31. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 som vil være kr 0,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2020.

Prisløype sau

Prisen for sau økes for alle klasser unntatt O, se tabell. Prisforskjellen mellom klassene reflekterer verdien de ulike kvalitetene har inn i videreforedling.

Det vil bety at forutsatt uendrede slaktekostnader vil prisen for sau i klasse P- til O- øke med 50 øre, sau i klasse O reduseres med 1 krone, sau i klasse O+ til U- øker med 4,40 kr, mens sau i klasse U til E+ øker med 2 kr pr. kg.

 

Prisløype egg:

Det er ingen planlagte prisendringer for egg.

Prisløype/prisprognose gris:

Det er ingen planlagte prisendringer for gris.

Kilde: Nortura