Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Økt pris på storfe og lam i 2021

20. oktober 2020

Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2021 innenfor volummodellen.

Storfe:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 1. halvår 2021 til kr 64,30 per kg. Dette er en økning på kr 1,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2021 til kr 66,90 per kg. Dette er en økning på kr 0,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 1. halvår 2021 til kr 20,30 per kg. Dette er en videreføring av gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg innen fristen for varsling, samtidig vil vi informere om prisløype for sau. Vi vil da også informere om prognose for prisløypa for gris resten av målprisåret.

Les mer om fastsetting av engrospris her. Nesten like viktig som jordbruksavtalen

Kilde: Nortura