Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Prisløyper for kjøtt og egg i 1. halvår 2020.

1. november 2019

Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober 2019 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2020. 

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene: 

Prisløype storfe:

Mandag 30. desember (uke 1): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 2. mars (uke 10): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 16. mars (uke 12): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 13. april (uke 16): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 20. april (uke 17): Engrospris opp 0,80 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 som vil være kr 0,70 per kg høyere enn for 2. halvår 2019.

Prisløype lam:

Mandag 30. desember (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 20. januar (uke 4): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 10. februar (uke 7): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 16. mars (uke 12): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 25. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 som vil være på samme nivå som for 2. halvår 2019. 

Prisløype sau:
Det er ingen planlagte prisendringer for sau.  

Prisløype egg: 
Fra mandag 30. desember (uke 1) reduseres engrosprisen for egg fra miljøinnredning med kr 0,10 per kg. Engrosprisen for egg fra frittgående høns endres ikke.

Som tidligere varslet justeres Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2020 opp med kr 0,10 per kg. Årsaken er økende andel egg fra frittgående høns som drar opp gjennomsnittlig engrospris.

Prisløype/prisprognose gris:
Det er ingen planlagte prisendringer for gris. 

 

Kilde: Medlemssidene til Nortura