20230530_112444[1134]

Prisløyper for 2. halvår

31. mai 2023

Konsernstyret i Nortura fastsatte 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 2. halvår 2023. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe:

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris ned 0,30 kr/kg

Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg                  

Mandag 18. september (uke 38): Engrospris ned 0,70 kr/kg                   

Mandag 2. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,00 kr/kg                

Mandag 27. november (uke 48): Engrospris opp 0,60 kr/kg            

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2023 på 78,30 kr/kg. Det er uendret i forhold til 1. halvår 2023.

Prisløype gris:

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris opp 0,70 kr/kg    

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2023 på 45,70 kr/kg. Det er 0,70 kr/kg høyere enn 1. halvår 2023.

Endringer av prisløypa for gris

Det har vært lang praksis for å løfte prisen i oktober for så å senke den igjen i desember. I tillegg har en brukt vekttabellen for å trappe ned prisen i de høyeste vektgruppene de siste ukene inn mot jul for å stimulere til å levere grisene til slakt før jul med litt lavere vekt enn vanlig. Hensikten med å bruke prisløypa og vekttabellen på denne måten har vært å stimulere til nok tilførsler av gris til å møte økte etterspørselen i de viktige ukene inn mot jul. Slik svineproduksjonen har utviklet seg med større spesialisering og puljedrift, er tilførslene av gris nå veldig jevne gjennom året. Vi ser i praksis ikke at prisøkningen i perioden oktober til desember gir noen effekt på antall gris som fores fram til jul. Derfor velger vi nå å holde engrosprisen uendret gjennom halvåret, men vi vil fortsatt bruke vekttabellen siste ukene inn mot jul for å stimulere til å slakte på litt lavere vekt. Vi mener det vil gi tilnærmet samme effekt på tilførslene av gris. Samtidig gir det forenklinger i alle ledd, også i forhold til smågrispris og livdyromsetning.  

Prisløype purke

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg    

Prisløype lam:

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris ned 0,20 kr/kg

Mandag 21. august (uke 34): Engrospris ned 0,50 kr/kg                   

Mandag 28. august (uke 35): Engrospris ned 1,00 kr/kg                 

Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 1,30 kr/kg            

Mandag 11. september (uke 37): Engrospris ned 0,80 kr/kg           

Mandag 18. september (uke 38): Engrospris ned 0,70 kr/kg           

Mandag 25. september (uke 39): Engrospris ned 0,50 kr/kg           

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 2.  halvår 2022 på 83,00 kr/kg. Det er 1,0 kr/kg høyere enn 1. halvår 2023 og 4,50 kr/kg høyere enn 2. halvår 2022.

 

Prisløype sau:

Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 3,00 kr/kg                  

Mandag 9. oktober (uke 41): Engrospris opp 3,00 kr/kg               

Endring i priser mellom klasser av småfe

Etter nye beregninger av produktverdi per kg slakt endres priser mellom klasser av lam, sau og ung sau. Prisforskjellen mellom klasse O og O+ økes fra kr 0,50 til kr 1 pr kg, mens prisforskjellen mellom O+ og R-, R- og R og R og R+ økes fra kr 0,50 pr kg til kr 1,50 pr kg.  Oppsummert øker prisforskjellen mellom klasse O og klasse R+ med kr 3,50 pr kg. Prisforskjellene mellom de andre klassene blir som før. For lam blir det også en liten justering av fett-trekket for fettgruppe 3+. Det reduseres med kr 1 til kr 5 pr kg.

Prisløype egg:

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris opp 1,00 kr/kg.

Det gir en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2023 på 25,00 kr/kg. Det er 1 kr/kg høyere enn i første halvår 2023.

Kilde: Nortura Totalmarked