Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Planlagte engrospriser for kjøtt- og egg i 2. halvår

23. mai 2023

Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 2. halvår 2023 innenfor volummodellen.

Storfe:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 2. halvår 2023 til kr 78,30 per kg. Dette er uendret i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. For å stimulere til mer slakting i 1. halvår og mindre innfrysing på høsten, legges det opp til best økonomi ved å levere slakt i 1. halvår.

Gris:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris i 2. halvår 2023 til kr 45,70 per kg. Dette er en økning på kr 0,70 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

 Lam:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2023 til kr 83,00 per kg. Dette er en økning på kr 1,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i  2. halvår 2023 til kr 25,00 per kg. Dette er en økning på kr 1,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Prisøkningen er midlertidig for 2. halvår og må ses i sammenheng med at prisen på egg i Europa nå er høyere enn i Norge. Det er ikke rom for nyetableringer i eggmarkedet.  

 Prisløyper:

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, gris, lam og egg innen fristen for varsling.

 

Grunnlagsdokument:

Grunnlagsdokument for prissetting publiseres på Totalmarked.nortura.no innen kort tid.

Kilde: Nortura Totalmarked