Okse
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Prisløype for storfe 2. halvår 2022

27. mai 2022

Konsernstyret i Nortura fastsatte 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe for andre halvår 2022 til 74,80 kr/kg. Det er satt opp følgende prisløype for å ta ut den vedtatte prisen:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 1,00 kr/kg

Mandag 1. august (uke 31): Engrospris opp 0,80 kr/kg                  

Mandag 8. august (uke 32): Engrospris opp 0,80 kr/kg                   

Mandag 3. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,00 kr/kg                

Mandag 7. november (uke 45): Engrospris opp 0,90 kr/kg            

Mandag 26. desember (uke 52): Engrospris ned 2,00 kr/kg            

Prisløyper for gris, lam og egg vil bli varslet innen fristen, som er 1. juni.

Prisutvikling storfe

Nortura endrer prisen på storfe igjennom halvåret med mål om å kunne dekke markedet best mulig med ferskt storfekjøtt når etterspørselen er størst. Dessverre påvirker telledatoen slaktingen mye og vi må derfor bruke pris for å jevne ut leveransene. I tillegg viser prognosene at vi kan risikere betydelig innfrysning av storfe nå i høst. Det er disse faktorene som i størst grad påvirker prisløypa. Avregningsprisen vil øke med 25 øre/kg fra 4. juli og øke utover.

Det forventes god etterspørsel av storfe fremover mot telledato og det er derfor viktig at vi får inn nok slakt for å dekke markedet og forhindre import. Det er positivt at vi har fått en økning i tilskuddssatser, men dette vil kunne medføre at enkelte holder storfe til etter telledato. Det er derfor lagt opp til en større prisnedgang i forbindelse med telledato en vi har hatt de siste årene. 

Prognosene viser at det kan forventes et stort overskudd nå i høst. Det er viktig både for forbrukeren og for bonden at vi klarer å redusere innfrysningen.

Med denne prisløypen håper vi på god tilgang av slaktemodne dyr igjennom sommeren og i perioden august/september. For å redusere behovet for innfrysning og bruk av omsetningsavgift håper vi at det mange leverer storfe før telledato. Prisdifferansen er tenkt å oppveie at en ikke har dyr for telling.

Kombinert med en travel lammesesong, og etterhvert økende aktivitet på gris for å forbedre julesesongen, ber vi om at flest mulig tilpasser fôringen av slakteokser slik at de enten er slaktemodne i august/september, eller fra medio november og frem mot jul.

 

Kilde: Nortura Totalmarked