Logoen til landbruk 24

Prisendringer i landbruksmarkedet fra nyttår

31. desember 2018

Det er små og store endringer på de fleste priser i landbruksmarkedet ved overgangen til et nytt år. Melkeprisen går ned med 16 øre, mens avregningsprisen på storfekjøtt øker med 1,30 kr. Lam øker med 1,25 kr og sau med 0,75 kr. For gris er det små endringer. Kornprisene er nå på det høyeste nivå i sesongen.

Melk
Styret i TINE har vedtatt å senke basisprisen fra 4,49 til 4,39 fra 1.1.2019. Nedgangen skyldes en forventning om økt tørrstoffinnhold framover og innføring av styringspris fra Landbruksdirektoratet. I tillegg økes omsetningsavgifta med 6 øre fra 1. januar.
Som følge av jordbruksoppgjøret øker distriktstilskuddet i sone C til E med 6 øre og i sone F til J med 2 øre.

Storfe
Fra mandag 31. desember øker engrosprisen med 70 øre pr. kg, og omsetningsavgifta reduseres med 70 øre. Mens endringer i kostnader og innmatverdier reduserer prisen med 10 øre. Samlet blir altså økningen i avregningsprisen 1,30 kr.

Gris
Avregningsprisen for gris økes fra 31. desember på all gris over 79 kg i og med at gruppene stilles tilbake som før prisnedtrappingen, prisen på gris under 79 kg, og purke reduseres med kr 0,09 per kg grunnet endring i kostnader og innmatverdier. Puljetillegg smågris på puljer fra 1-24 gris endres fra kr -10 til kr -20 fra samme dato.

Sau og lam
Avregningsprisen for lam øker med kr 1,25 per kg, og ungsau, sau og vær med kr 0,75 per kg fra 31. desember, endringen skyldes endring i kostnader og innmatverdier, økt engrospris og redusert omsetningsavgift.

Grønt
Grøntmarkedet er stabilt ved nyttårsskifte.

Korn
Prisene er nå på sitt høyeste i sesongen. (kan bli små justeringer)

Alle detaljer finner du på Landbruksbørsen

Kilder: Tine, Nortura, Norske Felleskjøp, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd