Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Prisendringer fra nyttår

2. januar 2023

Fra nyttår endres de fleste produsentprisene i jordbruket. Stort sett går de litt opp, men melkeprisen går litt ned. Samtidig blir det økt stoppsats og en kraftig økning i KSL- trekket på rødt kjøtt. Her er en oversikt over de fleste endringer.

Storfe
Avregningsprisen for storfe økes med kr. 2,29 pr kg og kalv med kr. 2,04 pr kg fra mandag 2. januar. (det var en reduksjon på 2 kr/kg i romjula, så økningen fra før jul er 29 øre) Grunnen er økt engrospris fra årsskiftet, samtidig har omsetningsavgiften økt og trekket for kostnader er økt. Kvalitetstilskuddet er samtidig økt med kr. 3,00 pr kg.
Se prisene her

Gris
Avregningsprisen for gris økes med kr. 1,37 pr kg i klasse S, kr. 1,77 pr kg i klasse E og kr. 1,57 pr kg i klasse U og R fra mandag 2. januar. Grunnen er økt engrospris fra årsskiftet, samtidig er det endringer i vekttabell. Avregningspris er også økt for purke og råne. Se hele pristabellen her

Sau/lam
Avregningsprisen for lam økes med kr. 3,41 pr kg og sau/ungsau kr. 1,06 pr kg fra mandag 2. januar. Grunnen er økt engrospris fra årsskiftet, samtidig har trekket for kostnader økt. Grunntilskudd er økt med kr. 1,20 pr kg for lam.
Se prisene her

Kylling
Avregningsprisen for kylling er økt med kr. 0,50 pr kg fra mandag 2. januar. For livèchekylling og økologisk kylling er økningen på kr. 0,70 pr.kg. Se prisene her 

Egg
Avregningsprisen for egg (str. XL og L) er økt med kr. 1,30 pr kg fra mandag 2. januar grunnet økt engrospris, økte kostnader og redusert omsetningsavgift. Se prisene her

Økt stoppsats og Ksl-trekk
Nortura øker stoppsatsen fra 150 kr. til 250 kr pr. stopp.

Fraktsatsen for livdyr justeres fra 2. januar, les mer her

Kostnadene til håndteringen av den delte varestrømmen på ikke godkjent KSL slakt på rødt kjøtt utgjør i sum betydelige kostnader for bransjen.

Med bakgrunn i dette er det enighet om, og besluttet både i Nortura og KLF å øke trekket fra 20 % til 40 % av slakteverdien fra 2.1.2023.

Melk
Gjennomsnittlig utbetalingspris reduseres med 7 øre pr. liter fra 1. januar. Prisen fra TINE Råvare reduseres med 3 øre, mens omsetningsavgifta øker med 4 øre. Se flere detaljer her

Korn
Prisen på bygg øker med 3 øre fra nyttår.
Se kornprisene her