Sauer
Foto: Norsk Sau og Geit

Prisen på lammekjøtt settes ned fra 13. april.

6. mars 2020

Prognosen som ble offentliggjort 4. mars viser et overskudd av lam i 2020 på 1 100 tonn. Den prognoserte overdekningen kommer i tillegg til et reguleringslager ved inngangen til året på 2 900 tonn. På denne bakgrunn gjøres endringer i prisløypa for lam. Det melder Nortura på sine medlemssider

Engrosprisen reduseres med 1,00 kr/kg fra 13. april (andre påskedag) og varslet prisøkning på 4,00 kr/kg fra 25. mai gjennomføres ikke.

Med disse endringene blir prisløypa for resten av 1. halvår slik:

  • Fra 16. mars (uke 12): Engrospris opp 1,00 kr/kg
  • Fra 13. april (uke 16): Engrospris ned 1,00 kr/kg

Ved utgangen av uke 9 ligger det 2 310 tonn lammekjøtt på reguleringslager, det betyr at det har gått ut 600 tonn så langt i år. Samtidig selges det nesten ikke ferskt lammekjøtt. Neste uke er det planlagt slakting av 3 300 lam, mens etterspørselen er på knappe 700 lam.

Landbruk24 har har stilt spørsmål om dette betyr at frysefradraget er for stort (9 kr/kg)?
-Det er svært få lam til slakt nå, og det er viktig at vi får ut mye lam fra reguleringslager før ny sesong. Både med hensyn til totalt volum på lager og det er også viktig å kunne rullere lageret med tanke på holdbarhet, svarer Ole Nikolai Skulberg direktør i Nortura Totalmarked.