Kornåker
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Prisen på lagringskorn av bygg og kveite reduseres.

14. september 2018

Som varslet tidligere blir prisene for lagringskorn avbygg og matkveite  redusert. Høyeste sesongpris blir redusert med 2 øre for matkveite og 3 øre for bygg. Følgende melding er lagt ut på Norske Felleskjøp sine nettsider i dag.

Norske Felleskjøp publiserte første sesongprognose for basisprisar ved prisnoteringsanlegga i sesongen 2018/2019 19. juni. Vi har i dag bestemt å endre dei prognoserte basisprisane. Bakgrunnen er at lite kornvolum kombinert med svært tørt korn legg til rette for at ein større andel av kornet enn normalt blir lagra hos bonde for levering etter nyttår. Dette aukar sjansen for overnotering. Det har ikkje vore vurdert som aktuelt å senke den lågaste prisen i treskesesongen.

Følgjande endringar i forhold til juniprognosen blir gjort:

  • Basispris for bygg blir redusert frå og med veke 42 og slik at høgaste sesongpris blir redusert med 3 øre pr kg.
  • Basispris for matkveite blir redusert frå veke 43 og slik at høgaste sesongpris blir redusert med 2 øre pr kg.
  • Basispris for oljefrø vert redusert med 4 øre frå veke 40.

Oppdatert pristabell er vedlagt. Prisendringane blir også publisert i Bondebladet.

Prognoserte basisprisar korn

2018/2019

14.09.2018

Matkveite

Matrug*

Bygg

Havre

Oljefrø

Mål-/styrings-pris

336

293

284

258

569

Veke

Basispris

Basispris

Basispris

Basispris

Basispris

27

314

278

269

245

561

28

314

278

269

245

561

29

314

278

269

245

561

30

323

293

275

252

569

31

323

293

275

252

569

32

323

293

275

252

569

33

323

293

275

252

569

34

323

293

275

252

569

35

323

293

275

252

569

36

323

293

275

252

569

37

323

293

275

252

569

38

323

293

275

252

569

39

323

293

275

252

569

40

323

291

275

252

565

41

323

291

275

252

565

42

323

291

278

252

565

43

328

291

281

258

565

44

330

291

283

260

565

45

332

291

285

262

565

46

334

291

287

264

565

47

336

291

289

266

565

48

338

291

291

268

565

49

340

291

293

270

565

50

342

291

294

272

565

51

342

291

294

272

565

52

342

291

294

272

565

1

342

291

294

272

565

2

342

291

294

272

565

3

342

291

294

272

565

4

342

291

294

272

565

5

342

291

294

272

565

6

342

291

294

272

565

7

342

291

294

272

565

8

342

291

294

272

565

9

342

291

294

272

565

10

342

291

294

272

565

11

340

291

292

272

565

12

338

291

290

269

565

13

336

291

288

267

565

14

334

291

286

265

565

15

332

291

284

263

565

16

330

291

282

261

565

17

328

291

280

259

565

18

326

291

278

257

565

19

324

291

278

255

565

20

323

291

278

254

565

21

323

291

278

253

565

22

323

291

278

253

565

23

323

291

278

253

565

24

323

291

278

253

565

25

323

291

278

253

565

26

323

291

278

253

565

*) Styringspris