Byggåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Oppdatert kornprognose: Enda lavere kornavling

12. september 2018

Norske Felleskjøp har justert ned prognosen for korn, protein og oljevekstar med 14 000 tonn. Du finner prognosen her
Sindre Flø i Norske Felleskjøp bekrefter at priskurvene for korn blir justert, kanskje allerede denne uka. Det ble ble varslet i forrige uke at det kan bli endringer i priskurvene.  I og med at det ligger an til at en større andel av kornet blir lagret, og levert til høyere pris til vinteren, er det fare for overnotering. Så alt tyder på at prisene for levering utover vinteren blir justert ned.

Dette skriver Norske Felleskjøp om den siste kornprognosen.

“Norske Felleskjøp har fått oppdaterte prognosar for avling pr. dekar frå Norsk Landbruksrådgiving som saman med arealprognose gir oppdatert prognose for tilgangen av norsk korn. Arealprognosen er mindre sikker enn tidlegare år då det var tilgang til førebelse tal frå søknadar om produksjonstillegg. Arealprognosen er uendra i forhold til i august.

Prognosen viser ein nedgang i avlingsnivå og dermed tilgang av korn i forhold til prognosert i august med 12 000 tonn. Protein- og oljevekstar er prognosert med ein nedgang på 2 000 tonn.”