Mink
Foto: Norges Pelsdyralslag

Pressekonferanse om pelsdyrkompensasjon kl. 13.00

29. mai 2019

Posisjonpartiene er enige om en kompensasjon til pelsdyrbøndene som må legge ned. De fire partiene er enige om at det skal foretas en individuell behandling av hver enkelt pelsdyrbonde, det er fylkesmannen som skal behandle sakene. I tillegg blir det sagt at riving av bygninger skal kompenseres fullt ut. 

Saksordfører Morten Ørsal Johansen sa på pressekonferansen at det ikke er mulig å anslå hva dette vil koste. Men det er altså enighet om prinsippene som skal ligge til grunn for erstatningen.

Her er punktene det er enighet om:
Riving/opprydding: Vi ber regjeringen ta et større ansvar og dekke de faktiske kostnadene knyttet til rivning og opprydding av pelsdyrhus i drift.

Kompensasjon for ikke-realiserbar kapital: Vi ber regjeringen styrke kompensasjonsordningen gjennom å beregne en individuell kompensasjon (basert på bokført verdi) som hensyntar gjeldssituasjonen knyttet til pelsdyrdriften på hvert enkelt bruk. Tispetillegget ligger fast 

Omstilling/pensjon: I tillegg til de 100 mill kroner i omstillingsmidler, ber vi regjeringen utvide kompensasjonsordningen slik at det kompenseres for lavere årlig alderspensjon som følge av uttak av alderspensjon tidligere enn fylte 67 år

De fire regjeringspartiene går også inn for en individuell behandling på bruksnivå av samtlige aktive pelsdyrbønder. Den angivelige totalrammen på 505 millioner kroner som angis i proposisjonen er å forstå som en overslagsbevilgning.

Saken oppdateres

Kilde: Hoyre.no