Ku og sau på beite
Foto: Berit Keilen / Scanpix

Planlagte engrospriser 2019: Storfe opp 20 øre, lam uendret, egg ned 10 øre

1. november 2018

Konsernstyret i Nortura har 23. oktober fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2019 innenfor volummodellen. I dag ble prisløypene offentliggjort.

Avregningspris avledes av engrosprisen, men påvirkes også av mange andre elementer så det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng.

Storfe:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 1. halvår 2019 til kr 60,50 per kg. Dette er en økning på kr 0,20 i forhold til dagens pris.

Lam:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2019 til kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av dagens pris.

Egg:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 1. halvår 2019 til kr 19,15 per kg. Dette er en reduksjon på kr 0,10 per kg i forhold til dagens Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Prisreduksjonen tas med kr 0,20 per kg på egg fra høner i miljøinnredning og kr 0,10 per kg på egg fra frittgående høner.

Prisløype storfe:

Mandag 31. desember (uke 1): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 4. mars (uke 10): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 22. april (uke 17): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 29. april (uke 18): Engrospris opp 0,70 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 som vil være kr 0,20 per kg høyere enn for 2. halvår 2018.

Prisløype lam:

Mandag 31. desember (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 14. januar (uke 3): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 4. februar (uke 6): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 25. februar (uke 9): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 22. april (uke 17): Engrospris opp 4,00 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 som vil være på samme nivå som for 2. halvår 2018.

Prisløype sau:

Ingen prisendringer.

Prisløype egg: 

Fra mandag 31. desember (uke 1) reduseres engrosprisen for egg fra frittgående produksjon med kr 0,10 per kg og engrosprisen for egg fra miljøinnredning med kr 0,20 per kg.

Samlet gir dette, som tidligere varslet, en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 som vil være kr 0,10 per kg lavere enn for 2. halvår 2018.

Kilde: Nortura Totalmarked