Kjersti Hoff og Lars Petter Bartnes
Foto: Norges Bondelag

Plan om å signere jordbruksavtale senest 30. april

26. april 2020

-Planen er at en ny jordbruksavtale for 2021, skal være klar senest torsdag for signering, skriver generalsekretær Sigrid Hjørnegård til Landbruk24.

Det kom i dag melding om at jordbruket og staten har startet forenklede forhandlinger om en ny jordbruksavtale. Landbruk24 har fått stilt spørsmål til begge faglaga om hvorfor de regner med at det skal gå så fort i årets forhandlinger.

Er det planen at en fullstendig jordbruksavtale med målpriser og tilskudd for 2021 skal være klar på torsdag?

-Det foreligger ikke det samme grunnlagsmaterialet som vanlig. Budsjettnemnda har ikke regnet på utslagene fram i tid, det er ikke gjennomført lønnsoppgjør og det er stor usikkerhet om økonomiske faktorer. Derfor blir det forenklede forhandlinger. Det betyr færre tema enn vanlig, med utgangspunkt i eksisterende ordninger og tilskudd. Gjeldende jordbruksavtale varer fram til 1. juli 2020, og det er viktig å få på plass nye målpriser. Planen er at en ny jordbruksavtale for 2021, skal være klar senest torsdag for signering, skriver generalsekretær Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård i en e-post til Landbruk24.

Sigrid Hjørnegård
Foto: Norges Bondelag

 

-Vi er i en svært spesiell situasjon pga Korona pandemien og tiltak som er satt i gang.
Det er ikke gjennomført lønnsoppgjør i vår.
Det er ikke tall fra budsjettnemda
Det er ikke mulig å regne rammekrav
Det er dermed ikke grunnlagsmateriale for å gjennomføre vanlige forhandlinger.

Vi går inn i en forenkla utradisjonell jordbruksforhandlinger nå for å kunne sette målpriser fra 1.7 og sikre mest mulig forutsigbarhet for bonde og forbruker.
Dermed er målet å være ferdig med forenkla forhandling til 30. april, skriver leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff.

Kjersti Hoff
Foto: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Hvorfor ikke bruke mer tid i håp om å få litt bedre oversikt i en verden som endrer seg fra dag til dag?

-En tidlig avklaring vil gi bonden større forutsigbarhet og vår vurdering er at det er ekstra viktig i år når situasjonen er som den er. Landet befinner seg i en spesiell situasjon og det påvirker naturlig nok også jordbruksforhandlingene. Forenklede forhandlinger betyr færre tema og en annen prosess. Sammen med den  uoversiktlige situasjonen, med omgivelser som stadig endrer seg, er det grunnene til at det vil gå raskere enn vanlig, skriver Hjørnegård.

-Vi er i en meget spesiell situasjon hvor vi ikke har oversikt over hva som kommer til å skje framover. For oss er det riktig å gå inn i forhandlinger nå for å gi mest mulig forutsigbarhet for bonden og matproduksjonen i Norge, skriver Hoff.

Gris

Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag skriver i en tekstmedling til Landbruk24 at de er i løpende dialog med jordbruket og staten om kostnadsutviklinga.
Hun opplyser også at Nortura sitt innspill til målpris på gris var en økning på 2 kr pr. kg, dette var før ekstraordinære kostnader med koronautbruddet var kjent.

Styreleder i Norsvin Tor Henrik Jule skriver følgende til Landbruk24;- Norsvin har helt fra starten spilt inn 2 kr/kg i økt målpris pluss ytterligere målprisøkning dersom næringa påføres kostnadsøkninger i vår, dette inkluderer økning i kostnader pga. forhandlinger og også eventuelt andre årsaker.

Melk

Styreleder i TINE Marit Haugen opplyser til Landbruk24 at deres innspill er økning i melkeprisen på 3 øre pr. liter, uten at prisen heves i markedet. De vil redusere de konkurransepolitiske virkemidlene i PU- ordningen tilvarende.

Korn

Norske Felleskjøp skriver blant annet følgende i sitt innspill som ble sendt inn før koronautbruddet: Vår prognose for kostnadsveksten for 2020 viser en økning tilsvarende 2 øre per kg korn. Dersom et gjennomsnittlig kornbruk skal ha et vederlag til arbeid og kapital på linje med gjennomsnittet i
jordbruket i 2020 innebærer dette at kornøkonomien må styrkes med 34 øre per kg korn. Norske Felleskjøp understreker behovet for å styrke kornøkonomien vesentlig i årets forhandlinger. Vi anbefaler at økningen fordeles på kornpris og AK-tilskudd. For å sikre at det stimuleres til økt
produksjon av kvaliteter det er etterspørsel etter, anbefaler vi at mathvete og havre økes med henholdsvis 3 øre og 6 øre mer enn bygg og rug.

Saken oppdateres