Pelsdyr
Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Pelsdyroppdrettere saksøker staten

13. desember 2018

Fem pelsdyrbønder har torsdag levert stevninger mot staten. De har fått livene snudd på hodet og risikerer å miste alt de eier på grunn av politisk hestehandel.

– Dette er mennesker som uten en demokratisk prosess har fått kastet om på hele livet sitt. Regjeringen går inn for å legge ned en lønnsom næring, som ikke er til skade for samfunnet eller andre. Det har ikke blitt gjort i nyere tid og vi mener det er i strid med blant annet grunnloven, sier advokat Christian Flemmen Johansen, som representerer de fem bøndene.

 

Bakteppet er at Stortinget i januar i 2017 vedtok å verne og utvikle pelsdyrnæringen da Stortinget besluttet bærekraftig utvikling fremfor styrt avvikling. Dette skjedde etter en årelangprosess med grundige diskusjoner, faglige utredninger og et eget regjeringsoppnevnt Pelsdyrutvalg. Ett år senere kom sjokket: Selv om både Høyre og FrP hadde programfestet å verne næringen, ble de under regjeringsforhandlingene på Jeløya presset av Venstre til å forby næringen.

 

– De fem saksøkerne har lidd store økonomiske tap og blitt utsatt for en enorm belastning som følge av Jeløya-erklæringen. Dette søksmålet handler om de grunnleggende kjørereglene i samfunnet vårt, og om regjeringens forsøk på å frata flere hundre bønder sitt levebrød, sier Flemmen Johansen.

 

Blant de fem bøndene er Lars Ole Bjørnbet fra Orkdal. Han har drevet med pelsdyroppdrett siden 1993 og har gjort investeringer i millionklassen på gården sin. I dag sysselsetter han 4-5 ansatte på heltid. Etter stortingsvedtaket i 2017 utvidet han virksomheten og investerte ytterligere, men etter at regjeringen snudde opp ned på vedtaket i 2018, sitter han igjen med stor gjeld og kraftig reduserte verdier.

 

– Jeg ble utrolig glad da Stortinget vedtok å bevare næringen vår, etter så mange år med diskusjoner og utredninger. Det var rett og slett et sjokk da regjeringen sviktet oss som de gjorde. Det har hatt store økonomiske og personlige konsekvenser for meg. Sønnen min har måttet sette utdanning og fremtidsplaner på vent, sier Bjørnbet.

Historien hans er representativ for et stort antall av de 200 pelsdyrbøndene i Norge. De skaper 500 arbeidsplasser og 300 millioner kroner i eksportinntekter i distriktene hvert år. Dyrevelferden er verdens beste og minst like god som i andre næringer med dyrehold.

– Dette er en veldig spesiell og sjelden situasjon, der regjeringen vil forby en næring som ingen påstår er skadelig for hverken samfunnet eller andre næringer – tvert imot. Jeløya-erklæringen er ingen lov, men den har rammet disse bøndene som om det var et endelig vedtatt forbud. Stortingets klare vilje er satt til side og generasjonsverdier, nattesøvn og fremtidsdrømmer er revet bort. Derfor går bøndene til sak, sier Flemmen Johansen.

Grunnlovsekspert og tidligere Sivilombudsmann Arne Fliflet har tidligere diskutert alvoret i saken. Hans konklusjon var at et pelsdyrforbud inngått bak lukkede dører, som går mot Stortingets klare mål og vilje, bryter med det viktige prinsippet om åpenhet og en reell offentlig debatt. Han mener også at det vil være i strid med den beskyttede posisjonen pelsdyroppdretternes fikk etter Stortingets vedtak 10.1.2017.

Se mer hos TV 2 her – Vil ha Erna Solberg som vitne

Fakta om næringen:

Pelsdyrnæringen skaper 500 arbeidsplasser og 300 millioner kroner i eksportinntekter (Samfunnsøkonomisk analyse). Den er landbrukets fjerde største eksportnæring.

Det er ikke noe flertall i den norske befolkningen mot pelsdyrnæringen. Norstats intervjuer av 20.000 nordmenn viste at 42 prosent var mot og 33 prosent for næringen.

Dyrevelferden i pelsdyrnæringen blir ivaretatt. Det var konklusjonen av to faglige utredninger fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (2008) og NOU (2014:15).

Næringen har nettopp lagt frem tall som viser at 99,8 prosent av pelsdyrene i norske pelsdyrgårder er uten skade. Regelverket skulle bli enda strengere og bedre før Jeløya-erklæringen.

Mattilsynet gjennomfører egne kontroller, der 80 prosent er uanmeldte. De finner ikke flere avvik blant pelsdyr enn i andre dyrehold.

Kilde: Pressemelding fra de fem pelsdyrbøndene