Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg

Pelsdyrerstatningen kan koste 3,4 milliarder

28. mai 2021

Erstatningen som opposisjonen sikrer for pelsdyrbøndene, blir svært dyr og må vurderes av Esa, mener Landbruksdepartementet. – Vi har regnet på dette, og nøkternt beregnet vil det koste 3,4 milliarder kroner, sier statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruks- og matdepartementet.

Han tar forbehold om at det ikke er finregnet, men mener føringene som er lagt inn, gjør at 3,4 milliarder er et rimelig anslag. Det er en kraftig økning fra erstatningspakken som regjeringen la fram for Stortinget i mars, som hadde en kostnadsramme på rundt 1,2 milliarder kroner.

I tillegg medfører endringene at saken trolig må til EFTAs kontrollorgan Esa, ifølge statssekretæren. Det skjer fordi tilleggene i opposisjonens erstatningsforslag kan bli vurdert som statsstøtte.

– Modellen Danmark brukte for å utbetale erstatning til pelsdyrbøndene, ble også vurdert av Esa, påpeker Skogan.

Statssekretæren mener dette vil føre til en merkbar forsinkelse før pakken kan settes i verk.

– Esa har minimum et halvt års saksbehandlingstid, sier han.

Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringen i juni 2019, men spørsmålet om hvor mye bøndene skal få i kompensasjon har vært bestridt siden. Regjeringen la fram et forslag om ny kompensasjon i mars i år. Dette forslaget er nå blitt kraftig modifisert av et flertall i næringskomiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV.

De fire partiene, som sammen har flertall i Stortinget, har blant annet sørget for at ordningen omfatter flere pelsdyrbønder, at nøkkelen for erstatningsutmåling blir endret, og at hele erstatningen gjøres skattefri.

(©NTB)