Foto: Torstein Bøe / NTB
Foto: Torstein Bøe / NTB

Opposisjonen overkjører regjeringen og øker pelsdyrerstatningen

28. mai 2021

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er enige om å overkjøre regjeringen i saken om ny erstatningsordning for pelsdyrbøndene.

Det kommer fram i en innstilling fra Stortingets næringskomité fredag. Saken skal opp til behandling i plenum 3. juni.

– Vi har hatt forhandlinger for å søke en løsning som fungerer for pelsdyrbøndene, slik at vi nå kan sette et punktum for denne saken, sier saksordfører Bengt Rune Strifeldt (Frp) til NTB.

Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringen i juni 2019, men spørsmålet om hvor mye bøndene skal få i kompensasjon har vært bestridt siden.

– Det er et ganske alvorlig grep Stortinget gjør når vi innfører et forbud mot en næring. Vi var med på det, med tanke på dyrevelferd, men også tydelige på at man må gjøre opp å en ordentlig måte, sier Terje Aasland (Ap).

Flere bønder

Den nye erstatningsordningen vil blant annet omfatte flere bønder enn før, blant annet fordi ordningen vil omfatte eiere som har investert i pelsdyranlegg som er utleid.

I tillegg skal alle bønder som holdt pelsdyr etter 1. januar 2015, og eide et anlegg for hold av pelsdyr 15. januar 2018, omfattes av ordningen. I den gamle ordningen var det kun bønder som hadde dyr i anlegget sitt i begynnelsen av 2018, som fikk erstatning.

– Samlet sett dreier det seg om i underkant av 300 bønder, fordelt på mink- og reveoppdrett, sier Aasland.

Skattefritt

I tillegg vil regelverket endres, slik at erstatningsutmålingen tar utgangspunkt i teknisk takst av anlegg og driftstilbehør. Forslaget til opposisjonen innebærer også at hele erstatningen skal være skattefri, samt en bedre dekning av saksomkostningen til bøndene.

– Det fremstår veldig urimelig at man først innfører næringsforbud, så gir man erstatning, og så tar man kanskje halvparten tilbake i skatt, sier Geir Pollestad (Sp).

Opposisjonspartiene har ikke beregnet hva den nye ordningen vil koste, men det dreier seg om en større sum enn i regjeringens opprinnelige forslag til ny erstatningsordning, som er anslått til cirka 1,2 milliarder kroner.

Ifølge beregninger fra Landbruksdepartementet er den nye pakken anslått til å koste 3,4 milliarder kroner. Den må trolig også vurderes av EFTAs kontrollorgan Esa.

– Ikke økonomisk forsvarlig

Høyre kritiserer den høye summen som det nå ligger an til at pelsdyrbøndene kan få.

– For Høyre er det ikke riktig eller økonomisk forsvarlig. Derfor forlot vi forhandlingene. Det nye forslaget fra opposisjonen går bort fra ekspropriasjonsrettslige prinsipper, som var bestillingen fra et enstemmig Storting i februar 2020. Den nye ordningen virker uoversiktlig og dårlig gjennomarbeidet, sier partiets landbrukspolitiske talsperson Guro Angell Gimse.

Anstendigheten har seiret

– Anstendigheten har seiret i dag. Helt siden forbudet mot hold av pelsdyr ble vedtatt av H, Frp, V og KrF så har Senterpartiet jobbet for å få på plass en skikkelig erstatning. Gang på gang har regjeringen forsøkt å snike seg unna ansvaret. Nå er vi fornøyd med at Stortinget rydder opp, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Senterpartiets nettside trekker Pollestad fram følgende endringer 

-Bedre utmålingsregler som vil gi pelsdyrbøndene høyere erstatning.

-Flere pelsdyrbønder blir omfattet av ordningen.

-De som eier pelsdyrhus for utleie blir inkludert i ordningen.

-Statsforvalteren i Rogaland og Trøndelag skal stå for saksbehandlingen.

-Erstatningen blir skattefri.

-Bedre dekning av saksomkostninger

-Egen ordning for fôrkjøkken og pelserier.

-De har avverget en katastrofe

– Dette er resultatet av enkeltpolitikere og partier som har lagt ned en utrolig innsats for rettferdighet og anstendighet. De har avverget en katastrofe for familier over hele Norge. Samtidig har vi opplevd mange skuffelser de siste årene, og det er fortsatt detaljer som må avklares, så vi må se hvordan dette slår ut før vi virkelig kan puste lettet ut, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

– Dette er et enormt steg i riktig retning, men med den erfaringen de 200 pelsdyrbøndene og deres familier har, tror jeg nok mange ikke våger å slippe gleden helt løs før siste punktum er satt. Men nå kan familier over hele Norge endelig våge å se fremover og tenke på fremtiden. Dette er spørsmål regjeringen har hatt all tenkelig tid for å utrede grundig gjennom disse tre årene. De har ikke engang innhentet helt grunnleggende kunnskap for å erstatte pelsdyrbøndene. Nå håper vi de i det minste effektivt og tydelig vil bidra til å fylle hull og sette punktum, i tråd med de krystallklare grepene og bestillingene som er kommet fra Stortinget i dag, sier Skadsem.

– Vi glade for at opposisjonen, i sterkt flertall, har tatt saken konstruktivt og sørger for ei avklaring. Regjeringa har jobba med saken i tre og et halvt år, det er suverent på overtid at saken avklares, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

– Det har vært helt avgjørende for oss å få til at erstatning må utmåles etter anerkjente regler for taksering og verdifastsetting, sier bondelagslederen, for det er ingen tvil om at pelsforbudet i realiteten fratar mange av brukerne og familiene deres levebrødet og muligheten til å ha landbruksnæring av noe særlig omfang på eiendommene sine.

– Vi har også kjempa hardt for å få gjennomslag for fullt skattefritak for erstatningsbeløpet. Det ser vi ut til å ha lykkes med nå, noe vi er svært glade for, sier Bartnes. At staten i dette tilfelle skulle gi med den ene handa og ta med en andre, ville vært helt urimelig, slår bondelagslederen fast.

Les hele innstillingen fra komiteen her

[email protected]