Tomme pelsdyrbur
Foto: Norges Pelsdyralslag

Pelsdyrbønder venter fortsatt på tilbud om erstatning.

2. november 2022

Det er fortsatt bare noen få pelsdyrbønder som har mottatt tilbud om erstatning, over en måned etter at det ble varslet at tilbudene skulle komme. Britt Unni Storihle er en av flere som nå har ventet en måned lenger enn fristen staten sjøl har satt.

-Jeg sendte inn søknad 6 april, og fikk da til svar at de hadde en behandlingstid på 6 måneder. Da blir deres frist for å svare 6. oktober, sier Britt Unni Storihle til Landbruk24.

-Det er helt forferdelig å gå å vente på dette, jeg hadde slått meg til ro med en behandlingsfrist på 6 måneder. Når det så kom til takst så forsto jeg at det ikke ville komme noe tilbud fra staten innen 6. oktober. Men jeg hadde forventet, og alt lå til rette for, at det ikke skulle gå mange dagene over, sier Storihle.

Taksten hos Storihle ble gjennomført 30. september.

-Så har vi fått forskjellige svar om hvorfor det tar så lang tid. -Som stopp i innsendelse til direktorat, -sykdom, -jobbes med dag og natt, -er bare 4 stykkersom jobber med saken, -må få dette til å bli riktig, og så videre, sukker hun.

-Nå er det på’n igjen med hele følelsesregisteret som vi har kjempet med i 4-5 år. At staten kan være så arrogante å gi seg selv så mye tid på vår bekostning uten å gi noen forklaring. Om de så hadde gitt en forklaring holder det ikke, staten har hatt 6 måneder og vel så det på å finne ut av dette. Dette er en slik skamplett for systemet at jeg kan ikke få sagt det kraftig nok. -Snu det rundt,  hvis det hadde vært jeg som skulle komme med noe innen en frist. Hadde jeg ikke fått til det hadde jeg fått det ene brevet etter det andre med tvangsbøter m.m.  sier Storihle.

-Dette er og har vært et mareritt ingen kan sette seg inn i. Livet har vært et usikkert kapittel i 4 år, 4 år på vent er lenge,  noe som vi kanskje må slite med mentalt resten av livet. Hvor mye du enn vil og har styr på din egen kropp og hode, så har dette satt seg så i kropp og sjel at jeg får ikke forklart det, sier en fortvilet Britt Unni Storihle.

Svar fra Landbruksdirektoratet

Etter flere henvendelser til Landbruksdirektoratet har Landbruk24 fått følgende svar.

– Arbeidet med å forberede tilbud om erstatning til søkerne har ikke stoppet opp. Gjennom takseringsprosessen kommer det nye forhold som må håndteres og løses som en del av prosessen med å kunne gi tilbud. Eksempelvis kan det være forhold i taksten som gjør det nødvendig å sende taksten i retur for å få klarere svar på hvordan de forskjellige elementene i taksten er vurdert, sier Kai Terje Dretvik som er seksjonssjef i Landbruksdirektoratet.

I en sak lagt ut på Landbruksdirektoratets nettsider 4. oktober står det at det er 258 pelsdyrbønder som har søkt om erstatning. De regner med å betale ut omtrent 2,6 milliarder i erstatning.

Takseringen pågår for fullt.

Vi jobber så raskt vi kan for å få takstene ferdig før fristene utløper. Vi har 19 takstmenn over hele landet som er i full sving, sier Lisa Salin Brøndbo organisatorisk leder i Norsk Landrukstakst SA, som har fått oppdraget med taksering av pelsdyranleggene.

Vi prioriterer de anleggene som har knappest frist for erstatning, og avtaler befaringer fortløpende. Vi har i starten av oppdraget brukt mye tid på å kvalitetssikre tallgrunnlagene vi bruker. For vår del startet oppdraget i slutten av september da vi gjorde avtale med Landbruksdirektoratet, sier Brøndbo til Landbruk24.