Tomme pelsdyrbur
Foto: Norges Pelsdyralslag

Nå får de første pelsdyrbøndene tilbud om erstatning

25. september 2022

Mandag vil de første pelsdyrbøndene få tilbud om erstatning etter forbudet mot pelsdyrhold. Det ventes at det er rundt 300 bønder som har krav på erstatning.

– Endelig får bøndene erstatning etter at Solberg-regjeringen la ned forbud mot pelsdyrnæringen for fem år siden. Bøndene har ventet altfor lenge. Derfor er det bra at vi nå får ut tilbudene etter den endelige erstatningsordningen som Sp, Ap, Frp og SV sikret flertall for på Stortinget våren 2021, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, i en epost til NTB.

Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringen i juni 2019, men erstatningen har latt vente på seg. I mai 2021 vedtok Stortinget en rekke forbedringer av erstatningsordningen. Det er disse som nå følges opp og som ligger til grunn for oppgjørene.

Foreløpige og usikre anslag fra regjeringen viser at ordningen vil gi erstatning til pelsdyrbøndene på 2,6 milliarder kroner. Pelsdyrbøndene kan velge om de vil ha erstatning basert på bruksverdi eller gjenanskaffelsesverdi.

Pollestad sier at det har vært viktig for Senterpartiet å gi pelsdyrbøndene en anstendig behandling.

– De foreløpige oppgjørene fra Solberg-regjeringen var langt unna det, og derfor har vi styrket ordningen betydelig. Selv om vi var imot vedtaket om forbud, så har vi tatt det ansvaret som staten bør ta når man innfører et næringsforbud. Det er ikke enkeltbøndene som skal bære kostnaden ved statlige vedtak. De skal få dekket sitt økonomiske tap, sier Pollestad.

I sommer var det betalt ut rundt 420 millioner kroner i kompensasjon til pelsdyrbøndene etter det gamle regelverket. Dette regelverket gjaldt fram til lovendringen trådte i kraft.

(©NTB)

[email protected]