Bertran Trane Skadsem
Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Pelsdyralslaget;- Vil fortsatt ruinere bønder og ødelegge liv

26. mars 2021

I over tre år har norske pelsdyrbønder gått i total usikkerhet. Nå har regjeringen foreslått enda en erstatningsordning. Den sikrer hverken forutsigbarhet, rettferdighet eller raske avklaringer. Det skriver Norges Pelsdyralslag i en pressemelding etter at regjeringen i dag la fram lovforslaget om erstatning til pelsdyrbøndene.

– Dette er et forslag som er sminket for å se bedre ut, men som fortsatt vil ruinere bønder og ødelegge liv. Kjernen er akkurat like ille som før. Så enkelt er det, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem. 

– Regjeringen fikk en overtydelig bestilling fra Stortinget. De har fått omfattende høringsinnspill og en rekke advarsler om at de ikke oppfyller den bestillingen. Likevel sender de et svakt og ufullstendig forslag til Stortinget. Det er en skam, sier Skadsem. 

Peldyrbøndene ble fratatt livsgrunnlaget og generasjonsverdier i en unik hestehandel, under regjeringsforhandlingene på Jeløya i januar 2018. Det ble foreslått en symbolsk erstatning. Over de siste tre årene har Stortinget grepet inn, vraket regjeringens erstatningsforslag og entydig krevd «full erstatning». Bøndene skal holdes skadesløse.

– Det har gått over ett år siden Stortinget vedtok full erstatning. Det regjeringen legger frem nå, sikrer ikke det. Tvert imot, så har vi grundig vist hvordan dette vil føre til endeløse rettsprosesser, kaos og ruin. Det er uverdig og vondt at bøndene blir tråkket på, nok en gang, sier Skadsem.

Overser advarsler

Regjeringen har gjort én vesentlig endring fra forslaget som ble sendt på høring. Noen flere bønder vil bli dekket av ordningen. Departementet har tatt andre positive grep, men samtidig er ingen av de andre helt avgjørende problemene i loven tatt tak i. Det er fortsatt helt uklart og bøndene vil motta full erstatning, og gir ingen forutsigbarhet for hva bøndene vil få eller når de vil motta erstatningen. 

– Det skal være full erstatning, ikke halv eller en tredjedels erstatning, sier Skadsem. 

Selv statsforvalterne, som på vegne av staten har forsøkt å håndheve den forrige erstatningsordningen til nå, har i høringsrunden advart tydelig om at det kreves endring:

 •    Definisjonene og grunnvilkårene i loven er alt for snevre og gjør at mange faller urimelig utenfor. Statsforvalterne har sett dette i praksis med dagens ordning – og problemet i loven er fortsatt det samme.
 •   Det underbygges tydelig at det må på plass et helhetlig, forståelig og gjennomførbart system for utregning av erstatningene. Statsforvalterne peker på at heller ikke de ser hvordan forslaget fra regjeringen legger opp til det.

– Vi har sammen med ledende økonomisk og juridisk ekspertise skrevet et grundig 45 siders høringssvar til regjeringen. Vi går detaljert og grundig gjennom loven, hvordan den mislykkes og hvordan det kan rettes opp. Det er nesten totalt oversett, i likhet med de fleste andre høringsinnspill, sier Skadsem.

Regjeringens forslag avklarer heller ikke spørsmålet om beskatning av erstatningen, som er helt avgjørende for pelsdyrbøndenes mulighet til å planlegge for fremtiden.

 • Det er helt urimelig hvis bøndene gevinstbeskattes etter at de er tvunget til å avvikle. Bøndene er selvstendig næringsdrivende og blir personbeskattet med 40-50 prosent skatt. Skal bøndene hjelpes videre i livene sine, må skattespørsmålet avklares samtidig med kompensasjonen, og erstatningen må selvfølgelig være skattefri, sier Skadsem.  

 

Overser Danmark

Situasjonen gjøres enda mer spesiell av at Danmark brukte tre måneder på å lage og bli enige om en helhetlig, rettferdig og gjennomtenkt erstatningsordning for sin pelsdyrnæring. Den er noe over ti ganger så stor som den norske. De har tilpasset ordningen til en unik næring og unik situasjon.

– Både Norge og Danmark har slått fast at det skal brukes ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Begge har slått fast at bøndene skal ha full erstatning. Men i Danmark kan bøndene nå se ganske nøyaktig hva de får i erstatning og planlegge livet og virksomheten sin. Danmark har satt seg grundig inn i næringens struktur og oppbygning. I Norge har vi nå et nytt forslag som ikke avklarer det viktigste. Det er rystende, sier Skadsem.

Erstatningen skal nå behandles av Stortinget frem mot sommeren. De 200 norske pelsdyrbøndene setter all sin lit til at Stortinget igjen vil gripe inn og stå for rettferdighet og rimelighet.

– Stortinget har en omfattende og komplisert jobb foran seg. Det er helt og holdent opp til dem å sikre at folk omsider kan gå videre i livene sine. Bøndene er knekt nå, mange orker ikke mer. Mange står helt på randen av ruin. Nå må Stortinget handle, sier Skadsem.

 Det som må endres i forslaget fra regjeringen, er akkurat det samme som før høringen: 

 En helhetlig og gjennomarbeidet lov

 • Grunnvilkåret om hvem som omfattes må endres:
  • Krav om hold av pelsdyr 15. januar 2018 må fjernes.
  • Alle som hadde forskriftsmessige anlegg 1. januar 2015 må inkluderes i erstatningsordningen.
  • All virksomhet knyttet til pelsdyroppdrett må omfattes av ordningen.
 • Utmålingen må bli rettferdig:
  • Alle må ha lovfestet rett til bruksverdi eller gjenanskaffelsesverdi
  • Utmåling av bruksverdi må baseres på standardiserte modeller, med mulighet for individuelle tillegg.
 • Skattefritak på erstatningen.
 • Riving og opprydding må dekkes fullt ut.
 • Alle må ha krav på omstillingsmidler.
 • Pensjonsordningen må gjelde uavhengig av alderspensjon.

Det må også sikres rask saksbehandling. 

Det eneste som er endret i denne listen, er at forskuddsbetaling ligger inne. 

Kilde: Pressemelding fra Norges Pelsdyralslag