Symptomer på pærebrann
Foto: Juliana Irina Spies Perminow, NIBIO

Pærebrann påvist i frukthage i Rogaland

14. juli 2020

Plantesykdommen pærebrann er funnet i epletrær av Gravensten i en frukthage i Rogaland. Mattilsynet har iverksatt tiltak for å kartlegge omfang og spore smitte.

Pærebrannsmitten er påvist i epletrær i en nyplantet frukthage i Strand kommune. Frukttrærne er importert fra Nederland og ble plantet høsten 2019 og våren 2020.

Det er tydelige symptomer i sorten Gravenstein. Mattilsynet har tatt ut prøver fra fire forskjellige rekker i frukthagen, og analyser ved NIBIO Bioteknologi og plantehelse viser funn av bakterien Erwinia amylovora i alle prøvene. Dette er første gangen pærebrann er påvist i kommersiell fruktproduksjon i Norge.

Mye smitte i nærheten

Den aktuelle frukthagen ligger i den delen av Rogaland som er definert som «pærebrannsone», det vil si en sone der pærebrann er etablert og bare unntaksvis bekjempes i offentlig regi.

Mattilsynet har observert betydelig smitte av pærebrann i bulkemispel og sprikemispel i området rundt frukthagen. Det er også bikuber i nærheten, og bier er kjent for å kunne overføre smitte av pærebrann fra plante til plante når de besøker blomstene. Vi kan derfor ikke fastslå om smitten har kommet inn med importert plantemateriale eller om epletrærne er smittet fra planter i området rundt.

Smitte med importerte trær kan ikke utelukkes

Mattilsynet er i gang med å rydde området rundt frukthagen for de mest mottakelige vertsplantene for å forebygge videre smitte. Vi vil også gjennomføre sporing for å undersøke om smitten kan ha fulgt de importerte frukttrærne.

Pærebrann er en alvorlig planteskadegjører i eple- og pæredyrking

Pærebrann er en alvorlig sjukdom på eple, pære og prydbusker i rosefamilien. Sykdommen skyldes bakterien Erwinia amylovora som primært infiserer fruktblomstene, men som også kan angripe nye blad og skudd. Sykdommen kan spre seg svært raskt ved temperaturer over +20 ⁰C. Det finnes ikke effektive kjemiske middel mot pærebrann, og sykdommen er derfor svært vanskelig å bekjempe.

Det er ikke farlig å spise epler fra infiserte trær.

Plantesykdommen ble første gang oppdaget i Norge i 1986 i Rogaland, og er seinere funnet i mange kommuner langs kysten fra Agder til Møre. Primært er den etablert i lett mottakelige vertplanter som bulke- sprike- og pilemispel. Årlig blir det gjennomført kartlegging og rydding av smittede vertplanter samt profylaktisk fjerning av friske vertplanter i nærheten av fruktproduksjon og planteskoler.

Kilde: Mattilsynet