Roundup
Foto: Roundup.com

Østerrike forbyr Glyfosat

2. juli 2019

Stoffet glyfosat, som ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) «trolig er kreftframkallende», forbys av Østerrike. Dette til tross for at EU har godkjent stoffet.

Lovforslaget om å forby stoffet, som benyttes i flere ugressmidler, ble fremmet av sosialdemokratene, og vedtatt med stort flertall i parlamentet tirsdag, melder landets nyhetsbyrå.

Eksstatsminister Sebastian Kurz’ konservative parti ÖVP stemte imot forslaget, og begrunnet det med at forbudet vil gå utover bønder som bruker det på riktig måte.

Stoffet har vært omstridt og omdiskutert i flere år, men EU vedtok høsten 2017 å godkjenne bruk av stoffet i fem nye år.

Til tross for WHOs konklusjon om at glyfosat «trolig er kreftframkallende», har EUs myndighet for matvaretrygghet (EFSA) og kjemikaliebyrå (ECHA) konkludert med at glyfosat verken kan klassifiseres som kreftfremkallende, akutt giftig, hormonforstyrrende eller skadelig for reproduksjon eller for arvemateriale.

(©NTB)