To ulver skutt i Rendalen
Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Oslo tingrett stanser ulvejakta

13. januar 2023

Den planlagte lisensjakten på ulv som skulle startet 1. januar, er stanset i Oslo tingrett. Det kommer fram i en kjennelse fredag. Klima- og miljødepartementet anker saken.

Lisensfellingen i tre revirer skulle etter planen starte 1. januar. Nå er det uklart om eller når jakten kan begynne.

– Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak av 20. desember 2022 om felling av ulver på norsk side i revirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa, skriver Oslo tingrett i en kjennelse fredag.

Forbudet gjelder «inntil rettskraftig avgjørelse om vedtakets gyldighet foreligger».

Rovviltnemndene åpnet i fjor høst for å felle 21 ulver i ulvesonen. Det ville tre dyrevernorganisasjoner stanse.

Jakten skulle egentlig startet 1. januar og pågå til 15. februar. I romjulen, 27. desember, bestemte Oslo tingrett at den planlagte jakten skulle stanses inntil videre. Denne beslutningen er nå stadfestet på nytt.

– Retten legger til grunn for sin vurdering at ulovlig felling av hele revirer av en i utgangspunktet totalfredet og også truet dyreart utgjør en vesentlig skade eller ulempe for naturmangfoldet, skriver tingrettsdommer Helge Johannessen i kjennelsen.

På den ene siden står staten ved Klima- og miljødepartementet med Utmarkskommunenes Sammenslutning som partshjelp. De ønsker å gjenoppta jakten.

På den andre siden står Foreningen Våre Rovdyr, Noah For Dyrs Rettigheter og stiftelsen WWF Verdens naturfond som alle ville stanse jakten.

Staten ved Klima- og miljødepartementet og Utmarkskommunenes Sammenslutning er dømt til å betale 600.000 kroner i sakskostnader til Foreningen Våre Rovdyr, Stiftelsen WWF Verdens naturfond og Noah For Dyrs Rettigheter.

Klima- og miljødepartementet anker kjennelsen

— Jeg tar tingrettens kjennelse til etterretning. Jeg er likevel ikke enig i tingrettens vurderinger og konklusjon, og vil derfor anke saken til lagmannsretten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Lisensfellingsperioden for ulv varer til og med 15. februar. Jeg håper derfor at lagmannsretten vil behandle anken raskt, slik at saken kan få en avklaring mens det fremdeles er tid til å gjennomføre lisensfelling, sier Eide.

(©NTB)

[email protected]