Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Oppholdstillatelsen for utenlandske arbeidere forlenges

21. mars 2020

Viruspandemien har resultert i mangel på sesongarbeidere i landbruket. Nå ønsker Arbeids- og sosialdepartementet å endre utlendingsforskriften.

Endringene skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under viruspandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i landet i mer enn seks måneder sammenhengende.

Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke.

– Denne endringen betyr at vi nå får på plass et viktig tiltak. Det er allerede nå flere hundre arbeidere i landet som kan få forlenget oppholdstillatelsen sin i Norge. Det vil avhjelpe akutte problemer hos enkelte produsenter som mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Spesielt landbruket er hardt rammet som følge av stengte grenser og reiserestriksjoner. Problemet er spesielt stort i grøntnæringen, som har flere tusen sesongarbeidere.

– Mangel på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og problemene må løses raskt. Jeg arbeider nært sammen med næringen og flere departementer for å finne gode løsninger. Jordbruket står foran en arbeidsintensiv periode, så har vi ingen tid å miste, sier Bollestad.

Det arbeides videre med flere muligheter for å løse bemanningsproblemer som har oppstått. I tillegg til å beholde utenlandske arbeidstagere som allerede er her, går arbeidet i hovedsak etter to spor. Det er bruk av ledig norsk arbeidskraft, og tilrettelegging for tilgang på arbeidskraft fra utlandet.  En rekke norske arbeidstagere er permittert, og man må se nærmere på om det kan legges til rette for at disse kan ta annet arbeid i permitteringsperioden. Norske studenter og pensjonister er også aktuelle grupper.

I tillegg er det viktig å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft med relevant og riktig kompetanse. Grøntsektoren er en spesialisert næring, og har behov for personell med ulik bakgrunn. En rekke sesongarbeidere fra utlandet har denne kompetansen.

– Det er bra at denne viktige brikken nå faller på plass, noe vi har jobbet for. Det er mange som hvert år kommer til næringa fra utlandet, og bidrar med verdifull kompetanse. Behovet er stort, og dette vil avhjelpe en akutt situasjon for mange bønder, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Landbruket står ved inngangen til en ny sesong, som er den mest arbeidsintensive tida. Når det er restriksjoner på reising grunnet koronaviruset, skaper dette store utfordringer for landbruket. Det er også nødvendig å se på tilgangen til arbeidskraft utenfra, hensyntatt behovet for redusert smitte.

– Vi må jobbe for å bruke de ressursene vi har i landet. Vi kan tilby arbeidsplasser i en vanskelig situasjon for svært mange, og trenger løsninger raskt for å sikre landbruket nok og kompetent arbeidskraft, sier Lars Petter Bartnes.

(©NTB) og Landbruks- og matdepartementet