Illustrasjonsfoto: F. Meyer.
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Ønsker storfekjøtt før 1. oktober

15. august 2022

Det er stor etterspørsel etter norsk storfekjøtt. For dekke etterspørselen før telledatoen 1. oktober innfører både Nortura og Fatland ekstra avtaletillegg på storfe med kr. 0,70 pr kg fra i dag mandag 15. august. Furuseth melder i kveld at de også gjør det samme.

Nortura skriver blant annet følgende til sine produsenter:
Det forventes god etterspørsel av storfe fremover mot telledato og det er derfor viktig at vi får inn nok slakt for å dekke markedet og forhindre import. Det er positivt at vi har fått en økning i tilskuddssatser, men dette vil kunne medføre at enkelte holder storfe til etter telledato. Det er derfor lagt opp til en større prisnedgang i forbindelse med telledato en vi har hatt de siste årene. 

Forventer overskudd av storfekjøtt i høst.

Prognosene viser at det kan forventes et stort overskudd nå i høst. Det er viktig både for forbrukeren og for bonden at vi klarer å redusere innfrysningen.

Med denne prisløypen håper vi på god tilgang av slaktemodne dyr igjennom sommeren og i perioden august/september. For å redusere behovet for innfrysning og bruk av omsetningsavgift håper vi at det mange leverer storfe før telledato. Prisdifferansen er tenkt å oppveie at en ikke har dyr for telling.

Kombinert med en travel lammesesong, og etterhvert økende aktivitet på gris for å forbedre julesesongen, ber vi om at flest mulig tilpasser fôringen av slakteokser slik at de enten er slaktemodne i august/september, eller fra medio november og frem mot jul.

Se avregningsprisene her

Kilde: Nortura og Fatland