Maksimalsatsen for omsetningsavgift på korn og oljefrø senkes fra 8 øre per kg til 4,5 øre per kg. Faktisk omsetningsavgift for korn og oljefrø fastsettes av Omsetningsrådet i august basert på avlings- og forbrukssituasjonen.

Omsetningsavgiften på melk økes med 1 øre per liter til 6 øre per liter for andre halvår 2018.

Omsetningsavgiftene fra 1. juli 2018 blir etter dette:

Ku- og geitmelk 6 øre/liter
Kjøtt av storfe og kalv maks 2,00 kr/kg
Kjøtt av sau og lam maks 4,00 kr/kg
Svinekjøtt maks 2,00 kr/kg
Egg 0,70 kr/kg
Kjøtt av kylling 28 øre/kg
Kjøtt av kalkun 28 øre/kg
Korn og oljefrø maks. 4,5 øre/kg
Pelsdyrskinn 1,0 % av salgssummen

Landbruks- og matdepartementet ba i februar 2018 Omsetningsrådet om en gjennom­gang av opplysnings­virksomheten. Omsetningsrådet har gitt et foreløpig svar på dette, i brev til departe­mentet av 27. juni 2018. Departementet vil på et senere tidspunkt komme tilbake til saken, sett i lys av Stortingets behandling.

Omsetningsavgift

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Avgiften blir brukt til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet