Norske mynter
Illustrasjonsfoto

Omsetningsavgifter både opp og ned.

24. juni 2019

Omsetningsrådet har vedtatt og foreslått omsetningsavgifter for 2. halvår. Det blir økt avgift for storfekjøtt (40 øre), egg (10 øre), og melk (10 øre), mens det blir redusert avgift for svin (40 øre), lam (40 øre) og sau.

Her er satsene for 2. halvår

a. For kjøtt av storfe:
Fra 01.07.  0,70 kr/kg + 0,40
Fra 30.09. 1,70 kr/kg +0,40 

b. For kjøtt av svin:
Fra 01.07. 1,60 kr/kg – 0,40

c. For kjøtt av sau:
Fra 01.07. 1,00 kr/kg
Fra 02.09. 3,00 kr/kg
Fra 14.10. 1,00 kr/kg
Fra 02.12. 3,00 kr/kg

d. For kjøtt av lam:
Fra 01.07. 2,70 kr/kg -0,40
Fra 05.08. 1,70 kr/kg -0,40
Fra 16.09. 2,70 kr/kg -0,40

Egg
0,80 pr. kg. + 0,10 ( Landbruksdepartementet gjør det endelige vedtaket)

Melk
22 øre/liter. + 10 (Landbruksdepartementet gjør det endelige vedtaket)

Korn
Anbefaler en maksimalsats på 5,5 øre. 
Endelig sats fastsettes i august.

Kylling og kalkun
28 øre pr. kg. Uendret

Landbruks- og matdepartementet har godkjent alle endringen 27.06.

Kilde: Protokoll fra Omsetningsrådet.