Sau og lam på beite
Foto: NTB

Omsetningsavgifta for sau og lam øker med 1,50 kr fra 27. august.

24. august 2018

Nortura melder på sine nettsider at omsetningsavgifta for sau og lam øker med 1,50 kroner pr. kg. fra mandag 27. august. Det var opprinnelig varslet at den først skulle øke fra 17. september. I tillegg reduseres også engrosprisen på lam med 50 øre. Økte kostnader fører til 5 øre reduksjon på både småfe og storfe. Så samlet blir prisnedgangen på 2,05 kr/kg for lam og 1,55 kr/kg for sau.

Omsetningsavgifta for sau og lam blir på tilsammen 4 kr. pr. kg. fra 27 august.

I perioden 22. oktober til 3. desember vil omsetningsavgifta for sau reduseres til 2 kr. pr. kg.
Dette er et tiltak for å styre saueslaktinga bort fra høgsesongen for lammeslakting.

Sjekk oppdaterte produsentpriser på Landbruksbørsen

Kilde: Nortura og protokoll fra Omsetningsrådet.