Grisetryne
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Omsetningsavgifta for gris øker med 80 øre fra 17. september

13. september 2018

Nortura Toatalmarked melder på sine nettsider at omsetningsavgifta for gris øker med 80 øre til 2 kroner pr. kg. fra mandag 17. september. Omsetningsrådet har vedtatt en ordning med kompensasjon til slakterier ved slakting av lett gris. Ordningen skal bidra til å lette den vanskelige markedssituasjonen. Fra samme dato reduseres også smågrisprisen med 30 kroner per stk. Det er knyttet til prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul.

Det ligger over 6000 tonn svinekjøtt på reguleringslager,  og prognosen for 2019 er et overskudd på 5400 tonn. I den prognosen regnes det med en pris som ligger 1,20 kroner under målpris. Hvis en regner med at ei normal omsetningsavgift er på 70 øre, vil det si at svineprodusentene nå taper 2,50 kroner pr. kg. på overproduksjonen. For en slaktegrisbesetning opp mot konsesjonsgrensa på 2100 slaktegriser vil det utgjøre over 400 000 pr. år.