Olav Høiheim Einan
Olav Høiheim Einan

Olav Høiheim Einan, Årets unge bonde

11. november 2018

Olav Høiheim Einan fra Luster ble lørdag kveld kåret til Årets unge bonde. Prisutdelingen fant sted under Agroteknikk-messen på Lillestrøm lørdag kveld.

– Årets vinner tilfredsstiller alle kriterier i konkurransen. Han har stort fokus på bærekraftig produksjon og drift og har lagt en enorm arbeidsinnsats i å bygge ut gården, sier juryleder, landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Her følger juryens begrunnelse:

«Vinneren av Årets unge bonde 2018 tenker langsiktig og fremtidsrettet og driver risikospredning gjennom å etablere stadig nye driftsområder. Vinneren har solid landbruksfaglig utdannelse og kunnskap. Den unge bonden tok tidlig over ansvaret på gården og har turt å satse for å utvikle denne til et levebrød. Fokus på bærekraftige løsninger preger årets vinner som har lagt inn en enorm arbeidsinnsats i å bygge ut gården med bruk av lokale ressurser i et ulendt terreng og med driftsmessige utfordringer på inn- og utmark. Vedkommende utnytter husdyrgjødsla fra egen produksjon på en god måte og har bygd ut vanningsanlegg som har sikret store grasavlinger av høy kvalitet selv med årets utfordrende sommer.

Den unge bonden er allsidig og mestrer alt fra dyrehold – og beitedrift til mekanikk, tømmerhogst, snekkervirksomhet og kontorarbeid. Det meste av arbeidet på gården utfører bonden selv.

Årets unge bonde 2018 er en utmerket representant for den vanlige norske bonden og er et flott forbilde til inspirasjon for mange. Han viser at bondeyrket er meningsfylt arbeid og at man med rett innstilling, solid kunnskap og en stor porsjon arbeidslyst kan skape og utvikle en arbeidsplass det er mulig å leve av.

 

Årets unge bonde er eit samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonalds Norge og Felleskjøpet Agri.

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.