Olaf Godli
Foto: NBS

Olaf Godli slutter som generalsekretær i Bonde- og Småbrukarlaget

14. august 2020

Etter 17 år i stillingen slutter Olaf Godli (65) som generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved årsskiftet 2020/21.

– 17 år er lang tid i en så krevende jobb og jeg har kommet til at det nå er riktig å slippe til nye krefter. Nå ser jeg fram til å bruke mer tid på egen gård og i tømmerskogen og ikke minst, flere lange skiturer, sier Godli.

Godli har vært ansatt som generalsekretær siden 2003.

– For den som er interessert i landbrukspolitikk og samfunnsutvikling er dette en særdeles interessant stilling. Det er også grunnen til at jeg har stått i stillingen så lenge. Sjøl om Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en liten organisasjon, har den svært mange viktige og avgjørende posisjoner i utviklingen av norsk landbruk, sier Godli

Han har gjennom perioden som generalsekretær registrert en positiv endring i synet på matproduksjon og det arbeidet som bonden utfører hver dag.

– Dessverre gjenstår det fortsatt mye arbeid for at denne positive holdningsendringen i befolkningen skal gi utslag i bondens inntekt. Med tanke på den store interessen som det er for mat og matproduksjon i media og blant folk flest, og særlig yngre folk, er jeg likevel optimistisk på jordbrukets vegne. Det er særdeles viktig at jordbruket har evne til nytenking og å ta innover seg de muligheter, men også utfordringer, som ligger i klima- og bærekraftsutfordringene. Bonden må bli forbrukerens beste venn, avslutter Godli.

Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, er nå i gang med arbeidet med å finne Godlis etterfølger.

– Olaf har vært en svært dyktig generalsekretær i en periode der Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vært avgjørende for blant annet å fremme produksjonen av norsk lokalmat. Dette er en av de mest spennende stillingene i norsk landbruk og også den viktigste ansettelsen vi gjør, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag