Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Økte engrospriser på kjøtt og egg neste år

18. oktober 2021

Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022 innenfor volummodellen.

Storfe:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 1. halvår 2022 til kr 68,60 per kg. Dette er en økning på kr 2,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Gris:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris i 1. halvår 2022 til kr 36,50 per kg. Dette er en økning på kr 1,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2022 til kr 72,00 per kg. Dette er en økning på kr 2,60 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 1. halvår 2022 til kr 21,20 per kg. Dette er en økning på kr 0,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, gris, lam og egg med det første, samtidig med prisløype for sau.

Se Grunnlagsdokumentet her

Kilde: Nortura