Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Økte melkeleveranser, med bedre kvalitet.

14. september 2018

Det ser ut som økt forholdstall og det at regnet har kommet i deler av landet, har hatt rask virkning på melkeleveransen. Tallene for august viser at det er produsert mer melk og med bedre kvalitet enn i fjor. Se alle tallene hos Tine her

Det ble levert 112,8 millioner liter kumelk i august, 1,8 prosent mer enn i 2017. Fettinnholdet var 4,25 prosent, som er 1,2 prosent høyere enn 2017 (4,20 %). Proteininnholdet var 3,40 prosent som er 0,3 prosent høyere enn i 2017 (3,39 %).
Leveransene av kumelk hittil i år er på 1 016,4 mill. liter og er i samsvar med prognosen fra desember 2017. Siste volumprognose for 2018, etter økningen i forholdstallet i juni til 0,99, er 1 483–1 488 mill. liter. Forholdstallet for disponibel kvote er etter dette økt til 1,04, og ny prognose vil bli sendt ut tidlig neste uke.

Sammenlignet med august i fjor er det  nedgang i produksjonen i alle fylkene på Østlandet unntatt Telemark. Mens det er relativt stor økning i produksjonen i Agder, Rogaland og Hordaland, da er det viktig å huske at dette området var rammet av voldsomme nedbørsmengder i fjor.

Så langt i år det levert 0,5 prosent mindre melk enn i fjor.

Kilde: TINE