Kristin Malonæs
Foto: Geno

-Økt salg internasjonalt det viktigste for GENO

28. februar 2020

Kristin Malonæs starter som ny administrerende direktør i Geno SA 1. mars

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgavene i Geno, og ser frem til å videreutvikle selskapet i tett samarbeid med de ansatte og styret. Geno har gjennom et langsiktig målrettet arbeid en helt unik posisjon i markedet. Det blir viktig for meg å legge rammene til rette for at Geno skal kunne fortsette sin gode utvikling og styrke sin posisjon internasjonalt, sier Kristin Malonæs, ny adm.dir. i Geno.

Internasjonalisering

Kristin Malonæs er overbevist om at Geno kan bidra til en mer bærekraftig verden. Hun legger ikke skjul på at hun virkelig gleder seg til å ta fatt på lederjobben. På spørsmål om hva som blir det aller viktigste for Geno framover svarer Kristin at det er økt salg internasjonalt. — Jeg er også opptatt av at vi må få den internasjonale satsingen til å gjennomsyre hele organisasjonen. At alle er med på laget er en forutsetning for å være en spiller i dette markedet i framtida.

— Kundeorientering er og blir viktig, og jeg er imponert over arbeidet Geno allerede har gjort på dette området. Å vite hva kunden er opptatt av og sørge for en bedre kundeopplevelse blir avgjørende i framtida, og arbeidet med dette må videreføres i de internasjonale markedene.

Geno kan gjøre en forskjell

— Nye trender vil påvirke vårt forsknings- og utviklingsarbeid. Vi må være tett på utviklingen og sørge for at vi gjør de riktige prioriteringene. Da kan vi lykkes med å gjøre utfordringer om til muligheter. Geno må være i forkant. Prosjektet med metanmåling av enkeltkyr er ett eksempel på hvordan vi kan være pådriver og bidra til en mer bærekraftig verden. Geno har vært flinke til å profilere den bærekraftige NRF-kua, og bøndene vektla helse og lite antibiotikabruk lenge før dette ble hotte tema. Frisk og fruktbar er et slagord som holder fortsatt!

— Jeg synes vi kan bli flinkere til å bruke verdiene våre mer aktivt. Ambisiøs er en fantastisk verdi og sporer til at vi skal ligge skrittet foran konkurrentene. Vi skal la oss inspirere av de enorme mulighetene vi har internasjonalt. Profesjonell er bare noe vi må være. Samtidig er det nødvendig at vi har en etisk grunnpillar for virksomheten i Geno. Breeding for better lives er en fantastisk visjon som viser vei.

Bakgrunn

Kristin Malonæs (49) kommer fra stillingen som nestleder i divisjon for Marked og Regioner i Innovasjon Norge. Hun er utdannet siviløkonom og har en mastergrad i Kunnskapsledelse og eMarketing fra Handelshøyskolen BI.

Styreleder i Geno, Jan Ole Mellby forteller at det har vært viktig for styret at den nye administrerende direktøren har bred ledererfaring og evner å utnytte og videreutvikle kompetansen blant ansatte og for å styrke internasjonaliseringen av selskapet. – Vi ønsker Kristin Malonæs velkommen som ny adm.dir. og gleder oss til å samarbeide for å finne løsninger på noen av verdens utfordringer gjennom å utvikle både Geno og den mest bærekraftige og lønnsomme storferasen NRF videre, avslutter Mellby.

Kilde: Pressemelding fra GENO