Kyr på beite
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Økt omsetning av melkekvoter

30. november 2018

325 bønder har solgt tilsammen 30 millioner liter melkekvote i år. Samanlikna med 2017 har mengde solgt grunnkvote auka med 42,4 prosent.  Om lag 15 prosent av selgerne har solgt deler av kumjølkkvoten i 2018, dette er på samme nivå som i fjor. 

Dette skriver Landbruksdirektoratet om årets salgsrunde.

Mest sal i Trøndelag
Gjennomsnittleg salsmengde har også auka frå 84 000 liter i 2017 til 92 500 liter i år. Statistikken for sal viser at det er selt mest mjølkekvote i Trøndelag og Rogaland, mens det vert selt minst i Troms og Telemark. Høgast gjennomsnittlege salsmengde har det vore i Østfold/Vestfold, kor eigarane har selt i snitt 183 000 liter kvote. I Buskerud og Oppland har derimot snittet vore langt lågare, på 58 500 og 64 000 liter. Forklaringa på denne forskjellen mellom produksjonsregionane er blant anna storleiken på grunnkvotane. I Oppland og Buskerud er det langt fleire eigedomar med mindre grunnkvotar enn det er i Østfold/Vestfold.

Staten kjøper opp mjølkekvote
I jordbruksoppgjeret 2018 vart det bestemt at kumjølkkvote selt til staten skulle bli inndratt. I årets omsetningsrunde har staten kjøpt opp om lag 6 millionar liter kumjølkkvote for 15 millionar kroner. Denne mengda tas ut av marknaden ved inngangen til nytt kvoteår 1.1.2019. 6 millionar liter utgjer 0,4 prosent av den totale grunnkvoten i 2018. Oppkjøp av grunnkvote vert finansiert over omsetningsavgifta for mjølk.
Minimum 20 prosent av salsmengda måtte seljast til staten for ein fast literspris på kr 2,50. Resten av salsmengda, på 24 millionar liter, vert omsett på den private marknaden til marknadspris. Landbruksdirektoratet har ikkje opplysningar om prisen i den private marknaden.

Region Selgere Sal totalt (liter) Sal til staten (liter) Sal privat (liter) Gj. mengde seld
Østfold og Vestfold 7 1 281 939 256 390 1 025 549 183 134
Oslo og Akershus 6 821 355 164 274 657 081 136 893
Hedmark 17 1 488 403 297 687 1 190 716 87 553
Oppland 38 2 450 865 490 413 1 960 452 64 496
Buskerud 7 409 578 81 917 327 661 58 511
Telemark 6 713 579 143 278 570 301 118 930
Agder 8 532 038 106 410 425 628 66 505
Rogaland 44 4 908 603 981 858 3 926 745 111 559
Vestland 44 2 884 776 586 351 2 298 425 65 563
Møre og Romsdal 31 3 207 736 642 024 2 565 712 103 475
Trøndelag 88 8 454 922 1 691 102 6 763 820 96 079
Nordland 17 1 651 446 330 296 1 321 150 97 144
Troms 5 403 776 80 757 323 019 80 755
Finnmark 7 865 860 173 179 692 681 123 694
Totalt 325 30 075 876 6 025 936 24 048 940 92 538

 

Kilde: Landbruksdirektoratet

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.